Βρείτε μέντορα

Εάν χρειάζεστε βοήθεια για τα επιχειρηματικά σας σχέδια, τα μέλη του ΚΕΜΕΛ παρέχουν καθοδήγηση δωρεάν και εμπιστευτικά!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στιγμιότυπα από τις δραστηριότητες του ΚΕΜΕΛ

Bootcamp OK!Thess στην Θεσσαλονίκη

Bootcamp OK!Thess στην Θεσσαλονίκη

07/10/2021
Βράβευση από το GR Bossible

Βράβευση από το GR Bossible

07/10/2021
Γενική Συνέλευση του ΚΕΜΕΛ την εποχή της πανδημίας

Γενική Συνέλευση του ΚΕΜΕΛ την εποχή της πανδημίας

07/10/2021
Παρουσίαση στο Πανόραμα Επιχειρηματικότητας

Παρουσίαση στο Πανόραμα Επιχειρηματικότητας

15/07/2020
Βράβευση στο Social Dynamo

Βράβευση στο Social Dynamo

15/07/2020
Με τους Χημικούς Μηχανικούς του ΕΜΠ

Με τους Χημικούς Μηχανικούς του ΕΜΠ

15/07/2020
Mentoring από μέλη του ΚΕΜΕΛ

Mentoring από μέλη του ΚΕΜΕΛ

15/07/2020
Σχεδιάζοντας εκπαιδευτική άσκηση Επιχειρηματικότητας

Σχεδιάζοντας εκπαιδευτική άσκηση Επιχειρηματικότητας

15/07/2020
Mentoring στην πράξη

Mentoring στην πράξη

15/07/2020
Σεμινάριο για νεοφυείς επιχειρήσεις

Σεμινάριο για νεοφυείς επιχειρήσεις

15/07/2020
Σε μια ολομέλεια του ΚΕΜΕΛ

Σε μια ολομέλεια του ΚΕΜΕΛ

15/07/2020
Σε μια εκδρομή του ΚΕΜΕΛ

Σε μια εκδρομή του ΚΕΜΕΛ

15/07/2020
Βράβευση στο Πανεπιστήμιο Πειραιά

Βράβευση στο Πανεπιστήμιο Πειραιά

15/07/2020
Για το Νέο Έτος

Για το Νέο Έτος

15/07/2020
Παρουσίαση του ΚΕΜΕΛ-WAY

Παρουσίαση του ΚΕΜΕΛ-WAY

15/07/2020
Με εκπροσώπους νεοφυών επιχειρήσεων

Με εκπροσώπους νεοφυών επιχειρήσεων

15/07/2020