Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΜΕΛ εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των Μελών του κάθε τρία χρόνια.

Τα μέλη του Δ.Σ. που εκλέχτηκαν από την Γ.Σ. του Ιουνίου 2019 είναι:

Σπηλιόπουλος Διονύσιος, Πρόεδρος

Μαρνέρης Ευάγγελος, Αντιπρόεδρος Α'

Μεθόδιος Γιάννης, Αντιπρόεδρος Β' 

Λαμνάτος Κωνσταντίνος, Γραμματέας

Κωνσταντίνου Ηλίας, Ταμίας

Καλογεράς Δημήτριος, Μέλος

Λάμπρου Παντελής, Μέλος

Παξιμάδης Δημήτριος, Μέλος

Φραγκίσκου Ειρήνη, Μέλος

 

Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 15 Ιούλιος, 2019 - 13:30

Είσοδος Μελών

Ξέχασα το συνθηματικό μου