Καμβάς Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Model Canvas)

Μια υπό σύσταση επιχείρηση αντιμετωπίζει το οξύ πρόβλημα μετατροπής της επιχειρηματικής ιδέας σε αξιόπιστη επιχειρηματική πρόταση. Το κενό αυτό επιχειρεί να καλύψει η ιδέα του Business Model Canvas που παρουσιάζει μια δισδιάστατη απεικόνιση των συστατικών στοιχείων ενός επιχειρηματικού σχεδίου, οργανωμένα σε τέσσερεις βασικές ενότητες: Την επιχειρηματική πρόταση (value proposition), τον πελάτη (customer), την υποδομή (infrastructure) και την κερδοφορία (profit equation).
Ο καμβάς αποτελεί ένα δημοφιλές οπτικό εργαλείο διαμόρφωσης της στρατηγικής ανάπτυξης μιας επιχειρηματικής ιδέας. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμος σε μια νεοφυή επιχείρηση γιατί τη βοηθά με δομημένο και συνοπτικό τρόπο στο «ξεκαθάρισμα» της επιχειρηματικής ιδέας και μετατροπής της σε μια βιώσιμη επιχειρηματική πρόταση.
Τα μέλη του ΚΕΜΕΛ έχουν επιδοθεί στην ανάδειξη του Business Model Canvas ως βασικού εργαλείου για τον επιχειρηματία και έχουν συμβάλει στην κατανόηση της λειτουργίας του από τους νέους και υποψήφιους επιχειρηματίες με διαλέξεις και παρουσιάσεις που ο νεανικός επιχειρηματικός κόσμος υποδέχτηκε πάντα με ενδιαφέρον.
Το ΚΕΜΕΛ οργανώνει σεμινάρια-εργαστήρια (workshops) όπου παρουσιάζεται η θεωρία του Business Model Canvas ενώ οι συμμετέχοντες καλούνται να προχωρήσουν σε πρακτική εφαρμογή της θεωρίας σε συγκεκριμένο επιχειρηματικό παράδειγμα. Πολλοί φορείς με ενδιαφέρον στις νεοφυείς επιχειρήσεις έχουν ζητήσει την συνδρομή του ΚΕΜΕΛ για την οργάνωση αυτών των σεμιναρίων-εργαστηρίων.

Στη συνέχεια παρατίθενται μερικά πολύ ενδιαφεροντα άρθρα του Δημήτρη Παξιμάδη, μέλους του ΚΕΜΕΛ, για το Business Model Canvas που πρέπει να διαβαστούν από κάθε πρόσωπο που ενδιαφέρεται για την επιχειρηματικότητα.

Ακόμη ο αναγνώστης μπορεί να βρεί και άλλα ενδιαφέροντα άρθρα για το ίδιο θέμα ανατρέχοντας στις επόμενες σελίδες.

Ενημερωθείτε για τα νέα του ΚΕΜΕΛ όπως Εκπαιδευτικά Σεμινάρια, Ευκαιρίες Χρηματοδότησης, Networking κ.α., κάνοντας εγγραφή στο Newsletter εδώ:
Όροι Χρήσης