Άλλα άρθρα για το Business Model Canvas

 

Ο αναγνώστης που ενδιαφέρεται να εμπλουτίσει τις γνώσεις του στο θέμα του business model canvas μπορεί να επισκεφθεί τα ακόλουθα άρθρα:
-Άρθρο του Γιάννη Μεθόδιου με αναλυτική παρουσίαση του μοντέλου Business Model Canvas
-Οδηγός (Γιάννης Μεθόδιος) για τη χρήση του Business Model Canvas
-Άρθρο του Harvard Business Review (τεύχος Μαΐου 2013) με τίτλο "Why the Lean Start-Up Changes Everything" όπου εμφανίζεται εφαρμογή του Business Model Canvas

Ο κατάλογος με άρθρα για το business model canvas θα εμπλουτίζεται συνεχώς με τις πιο έγκυρες δημοσιέυσεις από την διεθνή βιβλιογραφία.