Το Όραμα, η Αποστολή και η Στρατηγική του ΚΕΜΕΛ

Το Κέντρο Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδος (ΚΕΜΕΛ) συγκροτείται από ενεργά και πρώην ανώτατα διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων, που μοιράζονται κοινά βιώματα και εμπειρίες από την πολύχρονη σταδιοδρομία τους σε ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς και που έχουν την ίδια ισχυρή διάθεση εθελοντικής προσφοράς στην κοινωνία. Τα μέλη του ΚΕΜΕΛ έχουν επεξεργαστεί διαχρονικά το ερώτημα «Γιατί θα ήθελε να είναι γνωστό;» και έχουν επιλέξει να το κάνουν γνωστό για τη δραστηριότητά του και τη συμβολή του στον χώρο της Νέας Επιχειρηματικότητας.

 Όραμα

Το Όραμα του ΚΕΜΕΛ είναι να αναδειχτεί σε έναν από τους κορυφαίους φορείς αναφοράς  στην υποστήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας.

Αποστολή

Η αποστολή του ΚΕΜΕΛ είναι να αποτελεί το όχημα μέσω του οποίου τα μέλη συμβάλλουν εθελοντικά στην ανάπτυξη της νεανικής καινοτόμου επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, αξιοποιώντας την εκτεταμένη πρακτική εμπειρία και τεχνογνωσία τους.

Επιχειρηματική Στρατηγική

Στα 20 χρόνια ύπαρξής του από την ίδρυσή του το 2004, τα μέλη του ΚΕΜΕΛ έχουν συλλογικά επεξεργαστεί την «Επιχειρηματική Στρατηγική» του.

Ο Καμβάς Επιχειρηματικού Σχεδίου στην παραλλαγή του για ΜΚΟ, που ονομάζεται «Mission Model Canvas» την απεικονίζει.  

 Mission Model Canvas για το ΚΕΜΕΛ

 

  Σημείωση : Με άλλα λόγια απεικονίζει με ποιόν τρόπο ένας οργανισμός θέλει και επιτυγχάνει να δραστηριοποιηθεί

 

Ωφελούμενες Ομάδες (Beneficiary Segments)

Από τη δράση του ΚΕΜΕΛ ωφελούνται διάφορες ομάδες:

 1. Νέοι δυνητικοί επιχειρηματίες: Η κύρια ωφελούμενη ομάδα που περιλαμβάνει ιδρυτές νεοφυών επιχειρήσεων, φοιτητές ή άλλους που επιθυμούν να δημιουργήσουν μια επιχείρηση.
 2. Κοινωνικοί φορείς και μικρές επιχειρήσεις: Δευτερεύουσα ωφελούμενη ομάδα με περιορισμένα οικονομικά μέσα και δυνατότητες.
 3. Ενδιάμεσοι φορείς: Συνεργάζονται με το ΚΕΜΕΛ σε κοινές δράσεις υποστήριξης των νέων δυνητικών επιχειρηματιών. Περιλαμβάνουν πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και οργανώσεις νέων επιχειρηματιών ή μικρομεσαίων.

Προτεινόμενη Αξία (Value Proposition)

Η προτεινόμενη αξία προς τους ωφελούμενους διασφαλίζει τη μεγιστοποίηση των πιθανοτήτων επιτυχίας μιας νέας επιχείρησης. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση ενός αποτελεσματικού οδικού χάρτη μεθοδολογίας και υποστήριξης που έχουν αναπτύξει τα μέλη του ΚΕΜΕΛ. Παρέχει αξιολόγηση και mentoring για το εγχείρημά τους, αναδεικνύοντας και βελτιστοποιώντας τις δυνατότητες επιτυχίας. Η υποστήριξη προσφέρεται δωρεάν από τα μέλη του, καταξιωμένα στελέχη επιχειρήσεων με πολύπλευρη εμπειρία και τεχνογνωσία, που πρόθυμα μοιράζονται με τη νέα γενιά επιχειρηματιών τα μυστικά της επιτυχίας.

Οι ενδιάμεσοι Φορείς αξιολογούν και συνεργάζονται γιατί επωφελούνται από το Unique Selling proposition του ΚΕΜΕΛ, που είναι η σύνθεση της «Συλλογικής Διαφορετικότητας» των μελών του.  Προερχόμενα από διαφορετικά Industries και έχοντας γνώση διαφορετικών αντικειμένων του Επιχειρείν μπορούν συνεργαζόμενα να απαντήσουν οποιοδήποτε πρόβλημα τεθεί από τους ωφελούμενους και να βοηθήσουν στην λύση του. 

Κανάλια Παροχής Αξίας

Οι ωφελούμενοι λαμβάνουν αξία μέσω συνεργαζόμενων φορέων και της ιστοσελίδας του ΚΕΜΕΛ. Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει εκτενή βιβλιοθήκη και δυνατότητα αίτησης για O2O mentoring, που γίνεται διαδικτυακά και δια ζώσης. Κανάλια επικοινωνίας περιλαμβάνουν προσωπική επαφή, τηλέφωνο και κοινωνικά μέσα (Facebook, LinkedIn).

Ροές Εσόδων / Mission Achievements

Οι μοναδικές ροές εσόδων προέρχονται από τις συνδρομές των μελών του ΚΕΜΕΛ, ενώ τα μέλη απολαμβάνουν συναισθηματικά οφέλη από την αναγνώριση του έργου τους από τους ωφελούμενους.

Κριτήρια μέτρησης της επίπτωσης στην κοινωνία περιλαμβάνουν:

 • Ο αριθμός των testimonials αναγνώρισης του έργου
 • Ο αριθμός των δράσεων κάθε χρόνο
 • Ο αριθμός επισκέψεων στο site, βιβλιοθήκη και κοινωνικά μέσα
 • Ο βαθμός ικανοποίησης των συμμετεχόντων (με τη μέθοδο NPS)

Στρατηγικές Δραστηριότητες

Οι κύριες στρατηγικές δραστηριότητες των μελών του ΚΕΜΕΛ είναι:

 • Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού (άρθρα, εκπαιδευτικές παρουσιάσεις)
 • Εκπαιδεύσεις και καθοδήγηση με O2O mentoring
 • Προσέλκυση και ενσωμάτωση νέων μελών με αξίες και αρχές εθελοντισμού
 • Επικοινωνία και Προωθητικές ενέργειες

Κύριοι Πόροι

Κύριοι πόροι του ΚΕΜΕΛ είναι η εμπειρία, η γνώση και ο χρόνος των μελών του, καθώς και η μεθοδολογία KEMELway και η εκτεταμένη βιβλιοθήκη του.

Συνεργάτες

Οι συνεργαζόμενοι φορείς και οι χορηγοί υποστηρίζουν το έργο του ΚΕΜΕΛ με υποδομές, όπως χώρους, μέσα και τεχνική υποστήριξη. Στενές συνεργασίες αναπτύσσονται με ανθρώπους του οικοσυστήματος των νεοφυών επιχειρήσεων (συνήθως startupers), οι οποίοι υποστηρίζουν το έργο του.

Έξοδα

Τα έξοδα του ΚΕΜΕΛ είναι σχεδόν μηδενικά, χάρη στις συνεργασίες με φορείς που παρέχουν υποδομές και ανθρώπινους πόρους για τις κοινές δράσεις, εξασφαλίζοντας ότι η προστιθέμενη αξία φτάνει στους ωφελούμενους.

Ενημερωθείτε για τα νέα του ΚΕΜΕΛ όπως Εκπαιδευτικά Σεμινάρια, Ευκαιρίες Χρηματοδότησης, Networking κ.α., κάνοντας εγγραφή στο Newsletter εδώ:
Όροι Χρήσης