Όραμα και Έργο του ΚΕΜΕΛ

Το Όραμά μας είναι να αναδείξουμε το ΚΕΜΕΛ σε έναν από τους πλέον έγκυρους εθελοντικούς πυρήνες παροχής συμβουλών και μεταφοράς εμπειριών και με τον τρόπο αυτό να συμβάλλουμε αποτελεσματικά στην ανάπτυξη της Ελληνικής Κοινωνίας των Πολιτών

Ποιοι είμαστε

Το Κέντρο Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδος (ΚΕΜΕΛ) συγκροτείται από ενεργά και πρώην ανώτατα διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων, που μοιράζονται κοινά βιώματα και εμπειρίες από την πολύχρονη σταδιοδρομία τους σε Ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς και που έχουν την ίδια ισχυρή διάθεση εθελοντικής προσφοράς έργου στην κοινωνία. Τα μέλη του ΚΕΜΕΛ παρέχουν την επιχειρησιακή πείρα και τεχνογνωσία τους εθελοντικά και δωρεάν σε κοινωνικούς φορείς, μικρές επιχειρήσεις και νέους επιχειρηματίες, που έχουν περιορισμένα μέσα και δυνατότητες, προκειμένου να πετύχουν τους στόχους τους.

Εμπειρίες και Δεξιότητες των μελών του ΚΕΜΕΛ

Τα μέλη του ΚΕΜΕΛ προέρχονται από πολλούς και διαφορετικούς επιχειρηματικούς κλάδους. Επίσης οι δεξιότητες που έχουν αποκτήσει τα μέλη μας είτε από την εκπαίδευσή τους είτε από την εμπειρία και την συνεχή ενασχόληση με κάποιους τομείς της επιστήμης, εκτείνονται σε ένα πολύ πλούσιο φάσμα.

Απολογισμός Δράσεων του ΚΕΜΕΛ για το 2018-19

Μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε τον Ετήσιο Απολογισμό του ΚΕΜΕΛ: Πατήστε εδώ

Αποστολή του ΚΕΜΕΛ

 • Να συμβάλλει στην κατανόηση και επίλυση κρίσιμων προβλημάτων της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας με την αναβάθμιση του ευρύτερου διαλόγου πάνω στα θέματα αυτά και στην διάδοση και εφαρμογή των αρχών, αντιλήψεων και τεχνοτροπιών(τεχνικών) του σύγχρονου και εφαρμοσμένου μάνατζμεντ στον Ελληνικό χώρο.
 • Να προωθήσει τον εθελοντισμό στην Ελλάδα διαθέτοντας την τεχνογνωσία των μελών του -- χωρίς να δέχεται κανένα άμεσο η έμμεσο αντάλλαγμα (αμοιβή, χορηγία η δωρεά) -- σε επιλεγμένους κοινωνικούς φορείς, ιδιωτικούς, δημόσιους και τοπικής αυτοδιοίκησης, που δεν διαθέτουν επαρκή μέσα και πόρους, ή κατάλληλες διαδικασίες για να επιτύχουν τους στόχους τους.
 • Να αξιοποιήσει τη συσσωρευμένη και υψηλού επιπέδου επιχειρησιακή τεχνογνωσία και διοικητική εμπειρία των μελών του -- προερχόμενη από την πολυετή προϋπηρεσία τους στην ανώτατη διοίκηση μεγάλων ελληνικών και διεθνών επιχειρήσεων και σε συσχετιζόμενα ειδικά επιχειρησιακά και τεχνικά θέματα -- προς όφελος της κοινωνίας
 • Να διεκπεραιώσει τα έργα που αναλαμβάνει με τη δέουσα εμπιστευτικότητα, αντικειμενικότητα, διαφάνεια και επαγγελματική φροντίδα ώστε να είναι ένας αξιόπιστος φορέας της κοινωνίας των πολιτών

Έργο του ΚΕΜΕΛ

Στα πλαίσια της αποστολής μας και των δυνατοτήτων μας, τα μέλη μας μεταφέρουν τεχνογνωσία, καθοδηγούν και συμβουλεύουν τους αποδέκτες των υπηρεσιών μας με την δέουσα εμπιστευτικότητα. Για κάθε αίτημα συνεργασίας που αποδεχόμαστε ορίζεται ένα έργο με συγκεκριμένο στόχο, χρονοδιάγραμμα και αποτέλεσμα. Η συμβολή μας είναι καθαρά συμβουλευτική ή εκπαιδευτική και πάντοτε σε στενή συνεργασία με τον αποδέκτη των υπηρεσιών μας ο οποίος έχει και την ευθύνη διαχείρισης και υλοποίησης του έργου. Καλύπτουμε, ενδεικτικά, τους ακόλουθους τομείς:

 • Ίδρυση νέων φορέων και οργάνωση πλαισίου λειτουργίας
 • Ανάπτυξη επιχειρηματικών και χρηματοδοτικών σχεδίων
 • Βελτιστοποίηση νομικού και θεσμικού πλαισίου λειτουργίας
 • Ενδυνάμωση οικονομικής διαχείρισης και ελέγχου
 • Μείωση λειτουργικού κόστους/αύξηση παραγωγικότητας
 • Προώθηση ανταγωνιστικότητας και πωλήσεων
 • Αξιοποίηση πλεονεκτημάτων τεχνολογικών υποδομών και μεθόδων
 • Βελτίωση διαχείρισης και απόδοσης ανθρώπινου δυναμικού
 • Διαχείριση έργων (project management)
 • Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά εργαστήρια (workshops) σύντομης διάρκειας, συνέδρια και ενημερωτικές εκδηλώσεις

Αρχές του ΚΕΜΕΛ

 • Ενεργός Εθελοντική Συμμετοχή χωρίς καμιά αμοιβή (οι πόροι του ΚΕΜΕΛ προέρχονται αποκλειστικά από τις συνδρομές και δωρεές των μελών)
 • Εμπιστευτικότητα
 • Αποτελεσματικότητα
 • Πλήρης Ανεξαρτησία από Κυβερνητικές Αρχές, Πολιτικά Κόμματα και Επιχειρηματικά Συμφέροντα
 • Δεν υποκαθιστούμε και δεν ανταγωνιζόμαστε τους Επαγγελματίες Συμβούλους
 • Η συμβολή του ΚΕΜΕΛ είναι καθαρά συμβουλευτική και πάντοτε σε στενή συνεργασία με τον Αποδέκτη των Υπηρεσιών που έχει και την ευθύνη διαχείρισης και υλοποίησης τουΈργου

ΚΕΜΕΛ και Επιχειρηματικότητα

Το ΚΕΜΕΛ στηρίζει τη Νεανική Επιχειρηματικότητα με δράσεις όπως:

 • Ανάπτυξη από μέλη του ΚΕΜΕΛ, και ανάρτηση στο site www.kemel.gr χρήσιμων επιχειρηματικών “εργαλείων” και εξειδικευμένης αρθρογραφίας για θέματα Marketing, Οργάνωσης, Διοίκησης και Χρηματοοικονομικών, καθώς και links με ελληνικά και διεθνή site σχετικά με την επιχειρηματικότητα.
 • Συνεργασίες με πανεπιστήμια για την προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας, την παρουσίαση της δομής και του τρόπου ανάπτυξης επιχειρηματικών σχεδίων, την αξιολόγηση επιχειρηματικών σχεδίων στα πλαίσια διαγωνισμών που οργανώνονται από πανεπιστημιακούς φορείς, και τη μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειρίας των μελών του ΚΕΜΕΛ
 • Συνεργασίες με οργανισμούς όπως εμπορικά επιμελητήρια, όπου μέλη του ΚΕΜΕΛ αναπτύσσουν εξειδικευμένα θέματα επιχειρηματικότητας
 • Ανάπτυξη και ανάρτηση στο site του ΚΕΜΕΛ ενδεικτικών “έτοιμων” επιχειρηματικών σχεδίων, με έμφαση στον πρωτογενή αγροτικό τομέα.
 • Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης και mentoring σε δυνητικούς και νέους επιχειρηματίες, μέσω προσωπικών συναντήσεων.

Αν λοιπόν είσαι και εσύ νέος επιχειρηματίας ή σκοπεύεις να ανοίξεις τη δική σου επιχείρηση,μπες στο www.kemel.gr και θα έχεις δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη, για να κάνεις τοεπιχειρηματικό σου όνειρο πραγματικότητα.

Μήνυμα προς Νέους Επιχειρηματίες

Για να μετατρέψεις την επιχειρηματική ιδέα σου σε πετυχημένη επιχείρηση χρειάζεται σκληρή δουλειά, αποφασιστικότητα, υπευθυνότητα, εγρήγορση, προθυμία για ανάληψη ρίσκου, σωστές “δόσεις” ενθουσιασμού, δημιουργικότητα, επιμονή και πάθος για επιτυχία. Χρειάζεται ακόμη η τεχνογνωσία, τα επιχειρηματικά εργαλεία, και η διοικητική ικανότητα που θα εξασφαλίσει τη βέλτιστη πορεία της επιχείρησης σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής της, από το ξεκίνημα (start-up), μέχρι την εδραίωση και την ανάπτυξή της.

Το Κέντρο Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδος (ΚΕΜΕΛ) είναι πάντα δίπλα σου για να σου προσφέρει εντελώς δωρεάν, πολύτιμες συμβουλές και υποστήριξη, ιδιαίτερα στα πρώτα επιχειρηματικά σου βήματα, ξεκινώντας από την ίδια την ιδέα σου.

Δεν είναι τυχαίο πως η πρώτη κιόλας επαφή με τα μέλη του ΚΕΜΕΛ, ξεκινάει με την πρόκληση να εξηγήσεις την επιχειρηματική σου ιδέα σε σχέση με την ύπαρξη επιχειρηματικής ευκαιρίας, το “επιχειρηματικό κενό” που έρχεται να καλύψει, το κοινό στο οποίο απευθύνεται, τα καινοτόμα χαρακτηριστικά της κ.λπ.

Σκέψου ότι τα μέλη του ΚΕΜΕΛ έχουν τεράστια εμπειρία από το λανσάρισμα και την προώθηση εκατοντάδων προϊόντων και υπηρεσιών σε αγορές της Ελλάδας και του εξωτερικού.

 • Η πρόσβαση στο ΚΕΜΕΛ μπορεί να σου προσφέρει:
 • Εμπειρία και τεχνογνωσία για να επιλέξεις τη σωστή επιχειρηματική στρατηγική
 • Επιχειρηματικά εργαλεία για να αυξήσεις την αποτελεσματικότητά σου
 • Δύναμη να αγωνιστείς για να πετύχεις τους στόχους σου
 • Μειωμένο ρίσκο στη χάραξη της επιχειρηματικής σου πορείας

Και όλα αυτά εντελώς δωρεάν, με ένα κλικ στο www.kemel.gr