Συνέντευξη του προέδρου του ΚΕΜΕΛ στην Οικονομική Επιθεώρηση

Συνέντευξη του Προέδρου του ΚΕΜΕΛ Μανώλη Χλουβεράκη στον δημοσιογράφο της Οικονομικής Επιθεώρησης κ. Λακασά