20 years kemel

Πηγές Χρηματοδότησης: I. Ιδιωτική Χρηματοδότηση

του Γιώργου Γλυκού

I. Ιδιωτική Χρηματοδότηση

Τα κεφάλαια ιδιωτικών φορέων εξακολουθούν να αποτελούν τη βασική πηγή χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και η επιλογή των κατάλληλων χρηματοδοτικών μέσων και εργαλείων είναι απαραίτητη και σημαντική για να καταστεί βιώσιμη μια μικρή ή μεσαία επιχείρηση.

 

1. Τραπεζικοί Οργανισμοί και Εταιρείες Χρηματοδοτικής Μίσθωσης

Οι τραπεζικοί οργανισμοί προσφέρουν προϊόντα χορηγήσεων (δάνεια και ανοικτούς αλληλόχρεους λογαριασμούς) που απευθύνονται στους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις, αφορούν δε χρηματοδότηση που προσφέρεται για κεφάλαιο κίνησης, αγορά επαγγελματικού εξοπλισμού και επαγγελματικής στέγης. Επίσης, στις επιχειρήσεις, προσφέρουν χρηματοδοτικά προϊόντα / εργαλεία όπως εκχώρηση τιμολογίων και απαιτήσεων (factoring), πληρωμή εξαγωγέα από εισαγωγέα (forfeiting), χρηματοδοτική μίσθωση (leasing)...

Ένωση Ελληνικών Τραπεζών

Εθνική Τράπεζα Ελλάδος Τηλ. 181818

Alpha Bank Τηλ. 2103260000, 801 11 3260000

Τράπεζα Πειραιώς Τηλ. 2103335000, 182838

Eurobank Ergasias AE Τηλ. 2109555000, 801 111 1144

Η χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αποτελεί μία σύγχρονη μέθοδο μεσο-μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης επιχειρήσεων και επαγγελματιών για την απόκτηση παγίων στοιχείων (δηλαδή εξοπλισμού και ακινήτων) για επαγγελματική χρήση. Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τον Νόμο για τη χρηματοδοτική μίσθωση

 

2. Επιχειρηματικοί Άγγελοι & Απλοί Ιδιώτες Επενδυτές (Business Angels & Crowd funding)

Πρόκειται για ιδιώτες επενδυτές που επενδύουν κεφάλαια, χρόνο και εμπειρία σε πολλά υποσχόμενες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τους πιοκάτω ιστοτόπους:

Σύνδεσμος Επιχειρηματικών Αγγέλων Ελλάδος Greek Business Angel Association (GREBAN: Greek Business Angels Network)

EBAN: The European Trade Association for Business Angels

GIVE & FUND

Ελληνική πλατφόρμα crowd funding «Οι επιχειρηματικοί άγγελοι στην περιφέρεια Αττικής» - ΚΕΤΑ Αττικής «Επιχειρηματικοί άγγελοι» - ΚΕΤΑ Κεντρικής Μακεδονίας

 

3. Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Venture Capital & Private Equity Funds)

Μια άλλη πηγή χρηματοδότησης είναι τα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capitals & Private Equity Funds). Πρόκειται για ένα είδος ιδιωτικής επένδυσης που χορηγείται σε νέες και ελπιδοφόρες επιχειρήσεις με αντάλλαγμα ένα ποσοστό των μετοχών και εκτείνεται σε διάστημα 3-7 χρόνων. Στην Ελλάδα υφίστανται περίπου 20 εταιρείες αυτού του είδους:

Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Επιχειρηματικών Κεφαλαίων Hellenic Venture Capital Association (HVCA) (mailto: info@hvca.gr) Με εταιρείες (μέλη) τις ακόλουθες:

ALPHA Ventures Α.Ε. (Alpha Bank) (mailto: mail@alphavc.gr) Τηλ. +30 2103262700

ATTICA Ventures Α.Ε. (Attica Bank) Τηλ. +30 2103637663

PARTHENON Trust Α.Ε. Τηλ. +30 2103313000

GLOBAL Finance S.A. Τηλ. +30 2108124500

PIRAEUS Capital Management Τηλ. +30 2103670240

LOGO Ventures Τηλ. +30 2112121900

OXYGEN Management A.E. Τηλ. +30 2103725000

Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας ΑΕ (TANEO) Τηλ. +30 2103387110

7L Capital Patners Τηλ. +30 2106146737

ODYSSEY Venture Partners Τηλ. +30 2112103086

AIMS Management Α.Ε. Τηλ. +30 2109402330

GLOCAL System Management Α.Ε. Τηλ. +30 2109848560

OPEN Fund Α.Ε. Δ.Α.Κ.Ε.Σ. I4G Θερμοκοιτίδα Νέων Επιχ/σεων Τηλ. +30 231804800 Ευρωσύμβουλοι

LEAD Finance Τηλ. +30 2103603833

FIRST Athens Α.Ε. Τηλ. +30 2106773285 Επίσης οι παρακάτω συνεργασίες:

• Συμφωνίες συνεργασίας του Ισραηλινού Οργανισμού ΥΟΖΜΑ με τη Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) αφενός, το ΕΤΕΑΝ και την Ένωση Ελληνικών Εταιριών Επιχειρηματικών Κεφαλαίων (HVCA) αφετέρου, με συμμετοχή και εποπτεία του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, προκειμένου να διαμορφωθούν οι επιμέρους ανά αγορά πολιτικές και τα αντίστοιχα χρηματοδοτικά εργαλεία καθώς και ένα «οικοσύστημα καινοτομίας» με βάση την τεχνογνωσία και τις καλές πρακτικές του Ισραηλινού οργανισμού.

• Έναρξη επενδυτικής δραστηριότητας από τις αρχές του 2014 του Zaitech Fund II, στο οποίο "anchor investor" θα είναι η Attica Bank και διαχειριστής η Attica Ventures, με απώτερο στόχο να πρωταγωνιστήσει και να βοηθήσει την ανάπτυξη ελληνικών επιχειρήσεων αλλά και το οικοσύστημα των startup εταιρειών στην Ελλάδα. Σε πρώτη φάση, τα υπό διαχείριση κεφάλαια θα κυμανθούν μεταξύ 30 και 40 εκατ. ευρώ και να επενδυθούν στους τομείς της βιοτεχνολογίας, της υγείας, των τροφίμων, της πληροφορικής και της ενέργειας, δίνοντας έμφαση πάντα στην τεχνολογία. Η Attica Ventures προσβλέπει σε 10 με 12 επενδύσεις μέσα στα επόμενα 3 με 4 χρόνια, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι κάθε επένδυση θα έχει ως ελάχιστο ποσό συμμετοχής το 1 εκατ. ευρώ και ως μέγιστο τα 5 εκατ. ευρώ.

• Στις προθέσεις της Attica Bank και της Attica Ventures είναι η δημιουργία ενός ακόμη fund που θα λειτουργεί αποκλειστικά ως "επενδυτικός άγγελος - angel investor" και θα διαχειρίζεται συνολικά κεφάλαια από 5 έως 7 εκατ. ευρώ. Θα ξεκινήσει άμεσα τη λειτουργία του και θα "τρέχει" παράλληλα με το Zaitech Fund II, και θα στηρίξει τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων στην αιχμή της τεχνολογίας σε συνεργασία με το ΕΜΠ, ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια της χώρας.

 

4. Συνεργατικοί Χώροι / Θερμοκοιτίδες (Hubs / Incubators)

Το 2013 χαρακτηρίσθηκε από την ανάπτυξη των υποδομών υποστήριξης των νέων επιχειρηματιών και επαγγελματιών. Σε νέα "εποχή" πέρασαν δύο πρώτοι συνεργατικοί χώροι εργασίας της Ελλάδος: το CoLab, με την αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος και την είσοδο της StartTech Ventures, και το 123P με την επέκταση και σε νέους χώρους και το σχηματισμό του Found.ation. Μέσα στο 2013 δημιουργήθηκαν τρεις νέοι συνεργατικοί χώροι στο κέντρο της Αθήνας: 

-το The Cube, η νέα επιχειρηματική προσπάθεια του συνιδρυτή του CoLab Σταύρου Μεσσήνη,

-το Impact HUB Athens, το οποίο προσφέρει μία τοπική "κοινότητα", παγκόσμια συνδεδεμένη με τα 40 αντίστοιχα HUBs που λειτουργούν και στις πέντε ηπείρους του κόσμο,

-και το Tzaferi 16, το οποίο δημιουργήθηκε σε ένα παλιό εργοστάσιο καλλυντικών στον Κεραμεικό από την εταιρεία επικοινωνίας ATTP.

Τις υπηρεσίες του εξακολουθεί να διαθέτει και το Synergy Project, ενώ μέσα στο 2013 ανακοινώθηκε και η "συγχώνευση" Impact HUB Athens - Loft2Work, το οποίο πλέον συνεχίζει τη δραστηριότητά του από τους χώρους του πρώτου. Τέλος, τον Νοέμβριο ξεκίνησε τη λειτουργία του και ένας νέος χώρος, το Stone Soup, ο οποίος προσκαλεί και φιλοξενεί ομάδες από το εξωτερικό που θέλουν να κτίσουν ένα μέρος του προϊόντος τους στην Ελλάδα.Συνεργατικούς χώρους εργασίας, όμως, διαθέτουν και άλλες μεγάλες ελληνικές πόλεις, όπως το CoLab Ηρακλείου, το coho (the coworking home), που αποτελεί τον πρώτο συνεργατικό χώρο εργασίας και φιλοξενίας νεοφυών επιχειρήσεων στην Θεσσαλονίκη, και το hubitat, ένας νέος co-working χώρος στην Πάτρα. Οι λεγόμενες «θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων» αναλαμβάνουν να υποστηρίξουν μια καινούργια επιχείρηση στο ξεκίνημά της, προσφέροντάς της στέγη, υποδομές και χρηματοδότηση.

Ενημερωθείτε για τα νέα του ΚΕΜΕΛ όπως Εκπαιδευτικά Σεμινάρια, Ευκαιρίες Χρηματοδότησης, Networking κ.α., κάνοντας εγγραφή στο Newsletter εδώ:
Όροι Χρήσης