Συνεργασίες του ΚΕΜΕΛ

Δεδομένου ότι οι μικρές δυνάμεις του ΚΕΜΕΛ δεν επαρκούν για την εκπλήρωση όλων των στόχων και την υλοποίηση του οράματος μας, η οργάνωσή μας καλλιεργεί σημαντικές συνεργασίες με φορείς, οργανώσεις και ομάδες που έχουν συγγενική ιδεολογική κατεύθυνση και κοινούς προβληματισμούς και στόχους. Σημαντικά κριτήρια για την επιλογή των συνεργασιών μας αποτελούν ο εθελοντικός χαρακτήρας, η ανιδιοτελής προσφορά και η δέσμευση για την προαγωγή ενεργειών κοινωνικής προσφοράς. Στο πλαίσιο αυτό το ΚΕΜΕΛ έχει ήδη προωθήσει πρωτοβουλίες και συνεργασίες με φορείς, ενώσεις και μη κυβερνητικές οργανώσεις με αντικείμενο την κοινωνική αλληλεγγύη, την περιβαλλοντική ευαισθησία, την βιώσιμη ανάπτυξη, τη νεανική και γυναικεία επιχειρηματικότητα κ.ο.κ. Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένες από τις συνεργασίες μας που είτε έχουν ολοκληρωθεί είτε βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ενημερωθείτε για τα νέα του ΚΕΜΕΛ όπως Εκπαιδευτικά Σεμινάρια, Ευκαιρίες Χρηματοδότησης, Networking κ.α., κάνοντας εγγραφή στο Newsletter εδώ:
Όροι Χρήσης