Μορφές Εναλλακτικής Χρηματοδότησης - Μελέτες και Προτάσεις

Η χρηματοδότηση των των νεοφυών και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων αποτελεί μέγα πρόβλημα όχι μόνο για τις ελληνικές επιχειρήσεις αλλά και για τις ευρωπαϊκές.

Μας δίνεται η ευκαιρία να προτείνουμε σε όλους τους ενδιαφερόμενους τις ακόλουθες προτάσεις και μελέτες. Μπορεί να αποδειχθούν πολύτιμη πηγή πληροφοριών.