Χρηματοδότηση, Επιδοτήσεις, Αναπτυξιακοί Νόμοι

Οι ανάγκες για χρηματοδότηση του Νέου Επιχειρηματία (και όχι μόνο) είναι πάντα πιεστικές. Στο κεφάλαιο αυτό τα μέλη του ΚΕΜΕΛ προσπάθησαν να κατευθύνουν τον αναγνώστη ώστε αφ' ενός να αποκτήσει ορισμένες βασικές γνώσεις, αν δεν τις κατέχει ήδη, και αφ' ετέρου να απευθυνθεί εκεί που πρέπει με τη μικρότερη απώλεια χρόνου και ενέργειας.

 

 

Εδώ ο επισκέπτης μπορεί να βρεί: