Ανάλυση SWOT και PESTEL

SWOT & PESTEL

Δύο χρήσιμα εργαλεία για τον επιχειρηματία προκειμένου να αναλύσει τον στρατηγικό σχεδιασμό της επιχείρησης αναλύονται από τον Γιώργο Χρυσικό.

Στο αρχείο pdf που επισυνάπτεται θα βρείτε πλήρη ανάλυση, υπό μορφή άρθρου, και των δύο εργαλείων.

Για να "κατεβάσετε" το άρθρο κάντε κλικ εδώ.

Αν πάλι προτιμάται να δείτε μια παρουσίαση για το SWOT πατήστε εδώ...

Τέλος για να δείτε την παρουσίαση για το PESTEL πατήστε εδώ...