Το ΚΕΜΕΛ

Το Κέντρο Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδος (ΚΕΜΕΛ) συγκροτείται από ενεργά και πρώην ανώτατα διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων, που μοιράζονται κοινά βιώματα και εμπειρίες από την πολύχρονη σταδιοδρομία τους σε Ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς και που έχουν την ίδια ισχυρή διάθεση εθελοντικής προσφοράς έργου στην κοινωνία. Τα μέλη του ΚΕΜΕΛ παρέχουν την επιχειρησιακή πείρα και τεχνογνωσία τους εθελοντικά και δωρεάν σε κοινωνικούς φορείς, μικρές επιχειρήσεις και νέους επιχειρηματίες, που έχουν περιορισμένα μέσα και δυνατότητες, προκειμένου να πετύχουν τους στόχους τους. Η Αποστολή του ΚΕΜΕΛ είναι: α) Να συμβάλλει στην κατανόηση και επίλυση κρίσιμων προβλημάτων της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας με την αναβάθμιση του ευρύτερου διαλόγου πάνω στα θέματα αυτά και στην διάδοση και εφαρμογή των αρχών, αντιλήψεων και τεχνοτροπιών του σύγχρονου και εφαρμοσμένου μάνατζμεντ στον Ελληνικό χώρο β) Να προωθήσει τον εθελοντισμό στην Ελλάδα διαθέτοντας την τεχνογνωσία των μελών του -- χωρίς να δέχεται κανένα άμεσο η έμμεσο αντάλλαγμα (αμοιβή, χορηγία η δωρεά) -- σε επιλεγμένους κοινωνικούς φορείς, ιδιωτικούς, δημόσιους και τοπικής αυτοδιοίκησης, που δεν διαθέτουν επαρκή μέσα και πόρους, ή κατάλληλες διαδικασίες για να επιτύχουν τους στόχους τους. γ) Να αξιοποιήσει τη συσσωρευμένη και υψηλού επιπέδου επιχειρησιακή τεχνογνωσία και διοικητική εμπειρία των μελών του -- προερχόμενη από την πολυετή προϋπηρεσία τους στην ανώτατη διοίκηση μεγάλων ελληνικών και διεθνών επιχειρήσεων και σε συσχετιζόμενα ειδικά επιχειρησιακά και τεχνικά θέματα -- προς όφελος της κοινωνίας δ) Να διεκπεραιώσει τα έργα που αναλαμβάνει με τη δέουσα εμπιστευτικότητα, αντικειμενικότητα, διαφάνεια και επαγγελματική φροντίδα ώστε να είναι ένας αξιόπιστος φορέας της κοινωνίας των πολιτών

Ενημερωθείτε για τα νέα του ΚΕΜΕΛ όπως Εκπαιδευτικά Σεμινάρια, Ευκαιρίες Χρηματοδότησης, Networking κ.α., κάνοντας εγγραφή στο Newsletter εδώ:
Όροι Χρήσης