Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης

1. Πόσο πιθανόν είναι να συστήσετε σε ένα φίλο ή συνεργάτη σας, που θέλει να ξεκινήσει μια νέα επιχείρηση, τις υπηρεσίες του ΚΕΜΕΛ;
Τελείως Απίθανο
{{ i }}
Απόλυτα Πιθανό

2. Εφόσον απαντήσατε 9 ή 10 τι θεωρείται ότι πρέπει να διατηρηθεί στην εξυπηρέτηση ώστε να δώσετε ξανά την ίδια βαθμολόγηση;

3. Εφόσον η βαθμολογία σας ήταν 8 ή λιγότερο τι πιστεύτε ότι πρέπει να βελτιωθεί στην εξυπηρέτηση των αιτημάτων προς το ΚΕΜΕΛ για να βαθμολογήσετε περισσότερο;

4. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για να απαντηθεί το αίτημα σας ήταν εύκολη-φιλική;
1 2 3 4 5
Πολύ Δύσκολη Δύσκολη Ούτε Εύκολη
Ούτε Δύσκολη
Εύκολη Πολύ Εύκολη
5. Πώς θα χαρακτηρίζατε αυτό, που αποκομίσατε από την επαφή σας με το Μέντορα του ΚΕΜΕΛ;
1 2 3 4 5
Καθόλου Σημαντικό Λίγο Σημαντικό Μέτριο Σημαντικό Πολύ Σημαντικό
{{ options[i-1] }}
Νεοφυή
Υπάρχουσα
8. Είστε;
Άνδρας
Γυναίκα
9. Ποια είναι η ηλικία σας;
< 30 ετών
30 έως 40
40 έως 60
> 60 ετών
Απόφοιτος Βασικής Εκπαίδευσης
Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Απόφοιτος Ανώτατης Εκπαίδευσης
Κάτοχος μεταπτυχιακού
Κάτοχος Διδακτορικού
11. Είχατε εμπειρία στο « Επιχειρείν » πριν να έλθετε σε επαφή με το ΚΕΜΕΛ;
Ναι
Όχι
12. Έχετε χρησιμοποιήσει εξωτερικούς συμβούλους ή άλλους μηχανισμούς στήριξης επιχειρηματικότητας (accelerators, incubators, …), πριν να έλθετε σε επαφή με το ΚΕΜΕΛ;
Ναι
Όχι
Ενημερωθείτε για τα νέα του ΚΕΜΕΛ όπως Εκπαιδευτικά Σεμινάρια, Ευκαιρίες Χρηματοδότησης, Networking κ.α., κάνοντας εγγραφή στο Newsletter εδώ:
Όροι Χρήσης