Παρουσιάσεις-Σεμινάρια

Το ΚΕΜΕΛ συμμετέχει σε σεμινάρια πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, οργανώσεων νεανικής επιχειρηματικότητας και σε παρεμφερείς εκδηλώσεις. Στο χώρο αυτό μπορείτε να βρείτε πρότυπες παρουσιάσεις που έχουν επεξεργαστεί μέλη του ΚΕΜΕΛ και απευθύνονται σε νέους επιχειρηματίες αλλά και σπουδαστές που πρόκειται να εισέλθουν στην παραγωγική διαδικασία και η ενδιαφέρονται να γνωρίσουν τον πολύπλοκο αλλά και ελκυστικό κόσμο των επιχειρήσεων.