Επιλεγμένο Μέλος ΚΕΜΕΛ

Όνομα: Γιάννης
Επώνυμο: Δούκας
Ιδιότητα: π. . Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΣΑ ΑΕ
Ημ. Γέννησης: 2011-05-10
Μέλος του ΚΕΜΕΛ από: 2011