Επιλεγμένο Μέλος ΚΕΜΕΛ

Όνομα: Πέτρος
Επώνυμο: Βασιλαράς
Ιδιότητα: Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Α.Κ.Σ.Σ., π. Γενικός Διευθυντής Κολλεγίου Αθηνών, π. Σύμβουλος του Pierce College
Ημ. Γέννησης: 2011-05-10
Μέλος του ΚΕΜΕΛ από: 2011