Επιλεγμένο Μέλος ΚΕΜΕΛ

Όνομα: Γιώργος
Επώνυμο: Μαλιόγλου
Ιδιότητα: Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ Μύλοι Θράκης ΑΕ, π.Διευθυντής ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, π. Διευθυντής ΕΑΒ
Ημ. Γέννησης: 1954-03-25
Μέλος του ΚΕΜΕΛ από: 2018
Καριέρα: Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ Μύλοι Θράκης ΑΕ/ π.Διευθυντης ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ/ π.Διευθυντής ΕΑΒ
Ειδικότητα: ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Σπουδές: ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ/ ΜΒΑ