Επιλεγμένο Μέλος ΚΕΜΕΛ

Όνομα: Διαμαντής
Επώνυμο: Λέντσιος
Ιδιότητα: Member of the Board of Directors - Elgeka Group and Executive Director for the Balkan Region.
Ημ. Γέννησης: 1952-05-04
Μέλος του ΚΕΜΕΛ από: 2017
Καριέρα: Καριέρα - τελευταίες 6 θέσεις (πιο πρόσφατες πρώτα ) 1.Μέλος του Διοικητικου Συμβουλίου του ομίλου ΕΛΓΕΚΑ και Εντεταλμένος Σύμβουλος για τις θυγατρικές εταιριες στα Βαλκάνια . 2.Σύμβουλος Διοικησης του ΔΕΣΦΑ ΑΕ ( Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αεριου) σε θεματα εταιρικού Μετασχηματισμού 3.Μέτοχος και Εκτελεστικός Πρόεδρος της Εταιρίας SIRECLED Intelligent lighting systems A.E 4.Σύμβουλος Διοίκησης του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου . 5.Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ASPROFOS Engineering ΑΕ 6.Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου Plias .
Ειδικότητα: Χημικός Μηχανικός
Σπουδές: - Πανεπιστήμιο της Bologna -Σχολή Χημικών Μηχανικών . - Πανεπιστήμιο του Manchester ( UMIST) .MSc - Henley Business School
Ενημερωθείτε για τα νέα του ΚΕΜΕΛ όπως Εκπαιδευτικά Σεμινάρια, Ευκαιρίες Χρηματοδότησης, Networking κ.α., κάνοντας εγγραφή στο Newsletter εδώ:
Όροι Χρήσης