Επιλεγμένο Μέλος ΚΕΜΕΛ

Όνομα: Παντελής
Επώνυμο: Λάμπρου
Ιδιότητα: Παντελής Λάμπρου, Συνιδρυτής και Διευθύνων, P&I
Ημ. Γέννησης: 1966-07-23
Μέλος του ΚΕΜΕΛ από: 2014