Επιλεγμένο Μέλος ΚΕΜΕΛ

Όνομα: Αναστάσιος
Επώνυμο: Σιατερλής
Ιδιότητα: π. Director / Team Head of Investment Banking , Unicredit Bank, π. Manager Corporate Banking , Paribas Bank
Ημ. Γέννησης: 1947-01-03
Μέλος του ΚΕΜΕΛ από: 2013