Επιλεγμένο Μέλος ΚΕΜΕΛ

Όνομα: Γιάννης
Επώνυμο: Κωστόπουλος
Ιδιότητα: π. Διευθύνων Σύμβουλος των Ελληνικών Πετρελαίων Α.Ε. και νυν Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Ημ. Γέννησης: 2022-11-24
Μέλος του ΚΕΜΕΛ από: 2022