Επιλεγμένο Μέλος ΚΕΜΕΛ

Όνομα: Δημήτριος
Επώνυμο: Χρυσάνθου
Ιδιότητα: Country Manager DCC Financial Group / Ειδικός Σύμβουλος στη Διευθυνση Δικτύου ΕΛΤΑ
Ημ. Γέννησης: 1966-05-23
Μέλος του ΚΕΜΕΛ από: 2022