Επιλεγμένο Μέλος ΚΕΜΕΛ

Όνομα: Χρήστος
Επώνυμο: Καλογερόπουλος
Ιδιότητα: Senior Investment Manager
Ημ. Γέννησης: 1966-01-08
Μέλος του ΚΕΜΕΛ από: 2020
Καριέρα: * ** Senior Investment Manager for the last 27 years : - Senior Relationship Manager, Hellenic Asset Management, Athens, GR, Feb 2019 to Today / - Partner, Group RMC USA, Office Real Estate, NY, NY, USA., Sept 2017 to Today *** Volunteer Work: - Member, KEMEL, Sept 2020 to Today / - Member of the BOD, Global Alumni Board, Bentley University, Boston, U.S.A., July 2019 to Today *** Former Positions: - Private Banking Manager, Eurobank, Private Banking, Athens GR, Nov 2007 to Jan 2016 / - Senior Relationship Manager, Piraeus Bank Private Banking Athens GR, Sept 2006 to Oct 2007 / - Trader, Money Markets, Capital Markets, Derivatives Alpha Bank Athens, GR & London UK, Dec 1995 to Aug 2006 / - dep. COO, Stat SA - AT&T Group, Athens GR , Sept 1993 to Nov 1995
Ειδικότητα: Επενδύσεις / Χρηματοοικονομικά
Σπουδές: MBA, Finance & M.I.S. , Bentley University, Boston ,USA / BSc, Physics, National University of Greece