Επιλεγμένο Μέλος ΚΕΜΕΛ

Όνομα: Σωτήρης
Επώνυμο: Χριστογιάννης
Ιδιότητα: π. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος BP Hellas ΑΕ
Ημ. Γέννησης: 1951-10-07
Μέλος του ΚΕΜΕΛ από: 2012