Επιλεγμένο Μέλος ΚΕΜΕΛ

Όνομα: Δημήτρης
Επώνυμο: Τριγκατζόπουλος
Ιδιότητα: π. Γενικός Διευθυντής ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕπ. Διευθυντής στην ARTHUR ANDERSEN
Ημ. Γέννησης: 1946-03-04
Μέλος του ΚΕΜΕΛ από: 2011