Επιλεγμένο Μέλος ΚΕΜΕΛ

Όνομα: Ιωάννης
Επώνυμο: Μεθόδιος
Ιδιότητα: Σύμβουλος Διοίκησης και Οργάνωσης Επιχειρήσεωνπ. Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ACCENTURE Ελλάδος
Ημ. Γέννησης: 2011-05-10
Μέλος του ΚΕΜΕΛ από: 2011