Επιλεγμένο Μέλος ΚΕΜΕΛ

Όνομα: Ανδρέας
Επώνυμο: Ακάβαλος
Ιδιότητα: Σύμβουλος Επιχειρήσεων, π. Διευθύνων Σύμβουλος, PwC Consulting
Ημ. Γέννησης: 2011-05-10
Μέλος του ΚΕΜΕΛ από: 2011