Επιλεγμένο Μέλος ΚΕΜΕΛ

Όνομα: Σπύρος
Επώνυμο: Λορεντζιάδης
Ιδιότητα: Σύμβουλος Διοίκησης Τράπεζας Πειραιώς, πρώην Διευθύνων Σύμβουλος Arthur Anderson
Ημ. Γέννησης: 2011-05-10
Μέλος του ΚΕΜΕΛ από: 2011