Επιλεγμένο Μέλος ΚΕΜΕΛ

Όνομα: Μιχάλης
Επώνυμο: Καραμίχας
Ιδιότητα: Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΠΑ ΑΕπ. Διευθύνων Σύμβουλος Εταιριών ΕΚΟ
Ημ. Γέννησης: 2011-05-10
Μέλος του ΚΕΜΕΛ από: 2011