Υπ. Οικονομικών - Εγχειρίδιο για τον Πολίτη, Φεβρ. 2013

Το Υπουργείο Οικονομικών (Γενική Γραμματεία Εσόδων) επεξεργάστηκε (Φεβρουάριος 2013) ένα εγχειρίδιο με απαντήσεις στα συνηθέστερα ερωτήματα των πολιτών σε θέματα:

- Φορολογίας Εισοδήματος
- Φορολογίας Κεφαλαίου
- Τελών και Ειδικών Φορολογιών
- Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων
- Μητρώου
- Φορολογικών Ελέγχων

Μπορείτε να "κατεβάσετε" το πλήρες κείμενο του Εγχειριδίου πατώντας τον σύνδεσμο στο τέλος της παραγράφου...