Web Analytics: Πολύτιμο βοήθημα στην ανάπτυξη της εταιρίας

Ένα από τα πιο σημαντικά βήματα σε οποιαδήποτε εκστρατεία on-line μάρκετινγκ είναι η μέτρηση των αποτελεσμάτων. Η χρήση του web analytics  σας βοηθά  να μετρήσετε τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων σας  και την αποτελεσματικότητα τoy ιστοτόπου σας.

Φαίνεται δύσκολο; Δεν είναι. Το εργαλείο Google Analytics είναι ένα δωρεάν, πολύ δυνατό εργαλείο web analytics και ένας εξαιρετικός τρόπος για να ξεκινήσει ο μικρός επιχειρηματίας. Η Google παρέχει επίσης πολλές οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του.

Ακολουθούν βασικές κατευθύνσεις στη χρήση web analytics για τη μέτρηση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων σας σε on-line marketing:

Ρυθμίστε τις παραμέτρους του web analytics σύμφωνα με τους στόχους του ιστοτόπου σας

Αυτοί μπορεί να είναι:

 • Ενημέρωση και προσέλκυση πελατείας

 • Διενέργεια πωλήσεων

 • Εκπαίδευση πελατών στο προϊόν σας

 • Επικοινωνία από τον πελάτη, κλπ

Μπορεί να έχετε διαφορετικούς στόχους για διαφορετικές σελίδες του ιστοτόπου σας. Βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο web analytics θα μετρά δεδομένα που είναι συνδεδεμένα με τους στόχους σας. Για παράδειγμα, εάν ο στόχος σας είναι να εκπαιδεύετε τους πελάτες, δώστε προσοχή στο χρόνο που αφιερώνουν οι πελάτες στον ιστοότοπό σας και πόσες (και ποιες) σελίδες βλέπουν. Αυτοί οι αριθμοί θα δείξουν αν βρίσκουν το εκπαιδευτικό σας υλικό ενδιαφέρον και αν ψάχνουν για περισσότερες πληροφορίες τον ιστότοπό σας.

 

Κατανόηση των όρων του Google Analytics

 • Visit: Με τον όρο αυτό εννοείται κάθε επίσκεψη στον ιστότοπό σας, στην οποία ένας επισκέπτης αλληλεπιδρά με αυτήν.

 • Unique visitors: Είναι ο αριθμός των ατόμων που επισκέπτονται τον ιστότοπό σας σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Εάν το ίδιο άτομο τον επισκέπτεται περισσότερες από μία φορά την ίδια χρονική περίοδο, αυτός ή αυτή θεωρείται ως ένας μοναδικός επισκέπτης.

 • Page Views: Κάθε φορά που ένας επισκέπτης βλέπει μόνο μια σελίδα του ιστοτόπου σας, θεωρείται ένα (1) page view. Μια επίσκεψη μπορεί να περιλαμβάνει πολλά page views.

 • New visitor: Πρώτη φορά επισκέπτεται τον ιστότοπό σας

 • Returning visitor: Πολλαπλή φορά που επισκέπτεται τον ιστότοπό σας.

 • Bounch rate: Αναφέρεται στο ποσοστό των επισκεπτών που εξέρχονται από τον ιστότοπό σας αφού δουν μόνο μία σελίδα.

 • Pages per visit: Πόσες σελίδες βλέπουν οι χρήστες σε μία επίσκεψη

 • Average time on site: Ο μέσος χρόνος που ένας χρήστης ξοδεύει στον ιστότοπό σας

 • Exit page: Είναι η τελευταία σελίδα του ιστοτόπου σας που βλέπει ο επισκέπτης πριν εξέλθει από αυτήν. Εάν ορισμένες σελίδες εμφανίζονται ως να είναι σελίδες εξόδου, θα πρέπει να διορθωθούν γιατί κατά πάσα πιθανότητα θα εξέρχονται οι επισκέπτες στις σελίδες αυτές σας από τον ιστότοπο χωρίς να βλέπουν τις υπόλοιπες σελίδες του. Από την άλλη πλευρά, αν η πιο συνηθισμένη σελίδα εξόδου είναι η φόρμα επικοινωνίας σας και οι επισκέπτες αποχωρούν μετά την συμπλήρωσή της, αυτό είναι ένα θετικό αποτέλεσμα.

 • Traffic sources: Αναφέρεται στη προέλευση των επισκέψεων. Υπάρχουν τρία είδη πηγών επισκεψιμότητας:

 • Direct traffic: Οι επισκέπτες πληκτρολογούν τη διεύθυνση URL του ιστοτόπου σας στη γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησής τους (browser). Η άμεση επισκεψιμότητα δείχνει ότι ο επισκέπτης γνωρίζει τον ιστότοπό σας και μάλλον αυτό να οφείλεται στην αποτελεσματικότητα της διαφήμισης. Για παράδειγμα, εάν οι διαφημίσεις σας στα ΜΜΕ ή τα πακέτα των προϊόντων σας προβάλουν την διεύθυνση URL του ιστοτόπου σας, αυτό σημαίνει ότι αξιοποιείται από τους επισκέπτες σας.

 • Referring sites: Οι επισκέπτες έρχονται στον ιστότοπό σας κάνοντας κλικ σε έναν σύνδεσμο σε ιστοσελίδα κάποιου άλλου φορέα. Η επισκεψιμότητα παραπομπής υποδεικνύει πόσο ισχυρή είναι η παρουσία σας σε άλλους ιστότοπους.

 • Search engines: Οι επισκέπτες έρχονται στον ιστότοπό σας επειδή εμφανίστηκαν στα αποτελέσματα μιας μηχανής αναζήτησης (search engine). Η μέτρηση της επισκεψιμότητας μέσω αυτής της δυνατότητας σας δείχνει πόσο αποτελεσματικές είναι οι ρυθμίσεις που έχετε κάνει στον αλγόριθμο αναζήτησης των search engines.

 • Key words: Οι λέξεις-κλειδιά που χρησιμοποιείτε στο μάρκετινγκ, στη διαφήμιση και στον ιστότοπό σας ενδέχεται να διαφέρουν από τις λέξεις που χρησιμοποιούν όσοι αναζητούν αυτό που πουλάτε. Το web analytics μπορεί να σας δώσει αυτές τις λέξεις-κλειδιά, τις οποίες στη συνέχεια μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να βελτιώσετε τον αλγόριθμο των μηχανών αναζήτησης αναφορικά με την εταιρία σας.

 • Conversion rate: Αυτό είναι το ποσοστό των επισκεπτών που έκαναν ό,τι θέλατε να κάνουν – πχ αγορά προϊόντος, επικοινωνία μαζί σας, εγγραφή σε ένα ενημερωτικό σας δελτίο, κλπ.

 

Γιατί web analytics  είναι τόσο σημαντικό;

Παρόλο που ίσως να θεωρήσετε δύσκολη στην αρχή τη χρήση του Google Analytics, πρέπει να επιμείνετε και εξοικειωθείτε με αυτό γιατί οι πληροφορίες που σας δίνει μπορούν να σας βοηθήσουν να προωθήσετε την επιχείρησή σας προς τα εμπρός. Ακολουθούν ορισμένοι ενδεικτικοί τρόποι με το πως μπορείτε να αξιοποιήσετε τα παραγόμενα αναλυτικά στοιχεία για να κατανοήσετε και επικοινωνήσετε καλύτερα με τη πελατεία σας.

 

Σελίδες με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα

Τα Page Views και ο χρόνος που παραμένουν στην ιστοσελίδα σας επιτρέπουν να κατανοήσετε ποιες σελίδες προσελκύουν το ενδιαφέρον των επισκεπτών σας. Αυτές οι πληροφορίες είναι ιδιαίτερα χρήσιμες αν κάθε σελίδα έχει διαφορετικό περιεχόμενο. Μπορείτε έτσι να συμπεράνετε τι ενδιαφέρει τους επισκέπτες σας ώστε να προσαρμόσετε στον ιστότοπό σας σε αυτό που αναζητούν από την επιχείρησή σας.

Δημογραφικά στοιχεία

Με τις δημογραφικές πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες σας μπορείτε να τσεκάρετε αν τον ιστότοπό σας τη βλέπει η αγορά-στόχος σας. Για παράδειγμα εάν κάνετε διαφήμιση που δεν είναι καλά στοχοθετημένη γεωγραφικά, ίσως να δείτε αύξηση των επισκεπτών από διαφορετική περιοχή από εκεί που εδρεύει η επιχείρησή σας. Στη συνέχεια, μπορείτε να τροποποιήσετε τη στόχευσή των διαφημίσεών σας για να προσελκύσετε περισσότερους τοπικούς πελάτες.

Πηγές επισκεψιμότητας

Traffic Sources, που παρέχει πληροφορίες πηγής επισκεψιμότητας του ιστοτόπου,  σας είναι ιδιαίτερα χρήσιμες αν διαφημίζεστε on-line σε διάφορους ιστότοπους τρίτων φορέων. Με τα παραγόμενα αναλυτικά στοιχεία μπορείτε να δείτε ακριβώς από πού σας βρίσκουν οι επισκέπτες σας και να κάνετε έτσι καλύτερες επιλογές για διαφημιστική δαπάνη.

Χρησιμότητα των  μετρήσεων

Οι μετρήσεις του web analytics διαφέρουν ανάλογα με την επιχείρησή και τους στόχους της ιστοσελίδας. Για παράδειγμα αν θέλετε να επεκτείνετε τις δουλειές σας σε εθνικό επίπεδο, η ένδειξη του αριθμού των ατόμων που επισκέπτονται τον ιστότοπό σας από περιοχές εκτός της έδρας σας και ποιες είναι οι περιοχές αυτές,  μπορεί να είναι μια σημαντική πληροφόρηση.

Εάν οι μετρήσεις υποδεικνύουν επιτυχία ή αποτυχία, θα διαφέρουν επίσης ανάλογα σε ποιο στόχο αναφέρονται. Για παράδειγμα αν ο στόχος σας είναι να προσελκύσετε πελάτες στον ιστότοπό σας για να συμπληρώσουν μια φόρμα επικοινωνίας μαζί σας, ένα υψηλό Bounch Rate δεν είναι κακό, εφόσον η μία σελίδα που επισκέπτονται οι περισσότεροι επισκέπτες είναι η φόρμα επικοινωνίας. Από την άλλη πλευρά, αν ο στόχος σας είναι να πουλήσετε προϊόντα, ένα υψηλό ποσοστό Bounch Rate είναι κακό, διότι σημαίνει ότι λίγοι επισκέπτες αγοράζουν τα προϊόντα σας.

Οι μετρήσεις του web analytics είναι επίσης χρήσιμες για να κάνετε προσαρμογές στον ιστότοπό σας και στο online σας μάρκετινγκ προκειμένου να πετύχετε καλύτερα αποτελέσματα. Για παράδειγμα εάν οι περισσότεροι από τους επισκέπτες σας προέρχονται από δραστηριότητες e-mail marketing και λίγοι προέρχονται από τα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης, μάθετε γιατί. Ίσως να μην έχετε ρυθμίσει καλά τον αλγόριθμο των μηχανών αυτών.

 

Να θυμάστε τέλος ότι το web analytics εμφανίζει διαχρονικές τάσεις (δηλαδή διαγράμματα που δείχνουν πως μεταβάλλονται διάφορες παράμετροι μέσα σε ένα χρονικό διάστημα). Διερευνήστε τις μετρήσεις που λαμβάνετε τουλάχιστον μία φορά το μήνα για να κατανοήσετε καλύτερα τι συμβαίνει. Στη συνέχεια, κάντε τις απαραίτητες αλλαγές και αξιοποιήστε τις νέες μετρήσεις να δείτε τι πετύχατε.

 

 

 

Πηγή: Ελεύθερη απόδοση στα Ελληνικά δεδομένα από μέλη του ΚΕΜΕΛ

https://www.score.org/blog/web-analytics-secret-growing-your-business

Ενημερωθείτε για τα νέα του ΚΕΜΕΛ όπως Εκπαιδευτικά Σεμινάρια, Ευκαιρίες Χρηματοδότησης, Networking κ.α., κάνοντας εγγραφή στο Newsletter εδώ:
Όροι Χρήσης