Το ΚΕΜΕΛ στον έντυπο και διαδικτυακό Τύπο

Δείτε μια πρόσφατη (Ιούλιος 2016)  συνένετυξη του ΚΕΜΕΛ στην ιστοσελίδα City Campus. Πατήστε εδώ