Το ΚΕΜΕΛ στο ΤΕΙ Καλαμάτας

Συμμετοχή του ΚΕΜΕΛ στην εκδήλωση επιχειρηματικότητας του ΤΕΙ Πελοποννήσου που έγινε στην Καλαμάτα στις 19 Νοεμβρίου 2014.

Τα μέλη του ΚΕΜΕΛ Αντώνης Κουτσουράδης και Γιάννης Μεθόδιος πραγματοποίησαν τρεις διαλέξεις/παρουσιάσεις στο κατάμεστο από κόσμο αμφιθέατρο.

Τα θέματα των διαλέξεων ήσαν τα ακόλουθα.

  • Business Model Canvas -- Workshop (περί τα 40 άτομα)
  • Παουσιάσεις σε ακροατήριο 200 περίπου ατόμων:
    • Διδάγματα Επιτυχούς Επιχειρηματικότητας -- Μεθόδιος
    • Η Σημασία της Ρευστότητας στην Επιχείρηση - Κουτσουράδης