Το ΚΕΜΕΛ στο πρόγραμμα Early Warning

Το ΚΕΜΕΛ συμμετέχει στο πρόγραμμα Early Warning Europe. Πρόκειται για πρόγραμμα έγκαιρης προειδοποίησης, δεύτερης ευκαιρίας και  υποστήριξης μικρών επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην λειτουργία τους. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις COSME, δραστηριοποιείται σε 7 ευρωπαϊκές χώρες και στην Ελλάδα θα  υλοποιηθεί από το Ινστιτούτο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί αποκλειστικά από εθελοντές μέντορες με την συμμετοχή και εποπτεία του Early Warning Europe. Πολλά μέλη του ΚΕΜΕΛ έχουν αναλάβει τον ρόλο του εθελοντή μέντορα και έχουν ενταχθεί στο σχετικό Μητρώο Εθελοντών Μεντόρων.

Για περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής ως μέντορα πατήστε εδώ…

Η επίσημη έναρξη του προγράμματος και η παρουσίαση στο κοινό έγινε στις 18 Μαΐου 2017 στην Αίγλη Ζαππείου. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης φαίνεται στην συνέχεια.

Ενημερωθείτε για τα νέα του ΚΕΜΕΛ όπως Εκπαιδευτικά Σεμινάρια, Ευκαιρίες Χρηματοδότησης, Networking κ.α., κάνοντας εγγραφή στο Newsletter εδώ:
Όροι Χρήσης