Το ΚΕΜΕΛ στις Θερμοκοιτίδες Νέων Επιχειρήσεων

Ενημερωθείτε για τις δράσεις του ΚΕΜΕΛ στον χώρο των θερμοκοιτίδων.