Το ΚΕΜΕΛ στα πανεπιστήμια: Εκδηλώσεις των τελευταίων εβδομάδων

Το ΚΕΜΕΛ στηρίζει, συμμετέχει, συντονίζει εκδηλώσεις Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας που έχουν ως αντικείμενο την επιχειρηματικότητα των νέων επιστημόνων. Ο Γιάννης Μεθόδιος, μέλος του ΚΕΜΕΛ, συνοψίζει την παρουσία του ΚΕΜΕΛ και των μελών του σε αυτές τις εκδηλώσεις.

• 8ο Φοιτητικό συνέδριο στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο
o 12/5/2011: Ο Γιάννης Μεθόδιος ήταν συντονιστής στο panel των νέων επιχειρηματιών

• Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο οργάνωσαν συνάντηση με θέμα Mentoring, Coaching, Consulting
o 19/5/2011: Υπό την προεδρία του δημοσιογράφου κ. Χαϊκάλη και με συμμετοχή εκπροσώπων της ΓΓ Νέας Γενιάς συμμετείχαν περίπου 30 εκπροσωποι απο διάφορους φορείς νεανικής επιχειρηματικότητας. Από το ΚΕΜΕΛ συμμετείχε ο Γιάννης Μεθόδιος

• Διαγωνισμός e-nnovation του Οικονομικού Πανεπιστημίου
o 27/5/2011: Σεμινάριο στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Ομιλητές από το ΚΕΜΕΛ οι Γιάννης Κώτης και Διονύσης Σπηλιόπουλος

• Διαλέξεις "work stories" στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο
o 16/5/2011: Ομιλητής από το ΚΕΜΕΛ Γιάννης Κώτης
o 7/6/2011: Ομιλητής από το ΚΕΜΕΛ Πέτρος Κατσαμπούρης

• Διαλέξεις "work stories" στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς
o 23/5/2011: Ομιλητής από το ΚΕΜΕΛ Γιάννης Μεθόδιος
o 27/5/2011: Ομιλητής από το ΚΕΜΕΛ Πέτρος Κατσαμπούρης

• Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Ηλεκτρολόγων - Workshop EESEC Ελλήνων και Ξένων Φοιτητών στην Επιχειρηματικότητα
o 23/5/2011: Χαιρετισμός εκ μέρους του ΚΕΜΕΛ απο τον Γιάννη Μεθόδιο
o 27/5/2011: Mentoring σε mini άσκηση ανάπτυξης business plans και αξιολόγησης αυτών. Συμμετίχαν ως καθοδηγητές τα μέλη του ΚΕΜΕΛ Γιάννης Ζωντανός, Γιώργος Χρυσικός και Αντώνης Ματσιτέλης

• Πανεπιστήμιο Πειραιώς
o 7/6/2011: Προκαταρτική συνάντηση για την προετοιμασία συνεργασίας του Πανεπιστημίου με το ΚΕΜΕΛ.Συμμετείχαν ως εκπρόσωποι του ΚΕΜΕΛ οι Γιάννης Μεθόδιος, Δημήτρης Ραντόπουλος

• Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Χίος
o Διενεργήθηκε σειρά επτά διαλέξεων "work stories" με ομιλητές τα μέλη του ΚΕΜΕΛ: Ανδρέας Ακάβαλος, Πέτρος Κατσαμπούρης, Γιάννης Κώτης, Γιάννης Μεθόδιος, Σπύρος Λορεντζιάδης, Μανώλης Χλουβεράκης.
o Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει ήδη απαευθύνει πρόσκλης στο ΚΕΜΕΛ για συμμετοχή στο συνέδριο «RETHINKING BUSINESS AND EDUCATION IN THW AGE OF CRISIS» που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2011.