Το ΚΕΜΕΛ και η Κοινωνία των Πολιτών - Εθελοντισμός

Το ΚΕΜΕΛ ασχολείται με φορείς συγγενικού σκοπού, είτε έχουν σχέσει με την επιχειρηματικότητα, είτε πρόκειται για εθελοντικές ομάδες και φορείς, Μή Κυβερνητικές Οργανώσεις και συναφή.

Εθελοντισμός και Κοινωνία των Πολιτών

Αξιολόγηση Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Μια πρόκληση.