Τι είναι το Break-Even Point (Νεκρό Σημείο);

Είναι η αξία των προβλεπόμενων πωλήσεων που ισούται ακριβώς με τα προβλεπόμενα  έξοδα (πάγια συν μεταβαλλόμενα). Στο σημείο αυτό των πωλήσεων δεν κερδίζεις ούτε χάνεις χρήματα. Προφανώς έχεις κέρδος με πωλήσεις πέραν του σημείου αυτού και ζημιές με πωλήσεις κάτω από αυτό.

Η ανάλυση αυτή είναι χρήσιμη στον επιχειρηματικό σχεδιασμό της  επιχείρησης. Δείχνει με ποιο συνδυασμό πωλήσεων/εξόδων η εταιρία σου θα είναι κερδοφόρα και έτσι μπορείς να υπολογίσεις τη χρονική στιγμή που αυτό θα συμβεί..

Αν διαπιστώσεις ότι παίρνει πολύ χρόνο (πχ πάνω από 12 μήνες) να φτάσεις στο νεκρό σημείο, τότε θα πρέπει να τροποποιήσεις τις δαπάνες σου και/η τη τιμολογιακή σου πολιτική ώστε να βελτιώσεις το μεικτό κέρδος και το νεκρό σημείο να προκύψει νωρίτερα σε μια εύλογη χρονική στιγμή.

Η break-even ανάλυση είναι αρκετά επιβοηθητική στη λήψη χρηματοδότησης η στη συνεργασία με επενδυτή.

Είναι επίσης χρήσιμη να διερευνήσεις τις οικονομικές επιπτώσεις στην εταιρία σου σε διαφορετικά σενάρια  πωλήσεων και δαπανών. Πχ αν προσλάβεις έναν υπάλληλο, τι αύξηση στις πωλήσεις αυτό συνεπάγεται; Η αν πάρεις ένα δάνειο, πως θα καλύψεις το χρεολύσιο; Και αντίστροφα, αν πέσουν οι πωλήσεις κατά χχ% τι επεμβάσεις θα πρέπει να κάνεις στα έξοδα για να διατηρήσεις ένα εύλογο νεκρό σημείο;

 

Στο παραπάνω διάγραμμα, ο κάθετος άξονας δείχνει ποσά (πωλήσεων η  κόστους) σε ευρώ, ο δε οριζόντιος, αριθμό προϊόντων.

 Κατασκευή Διαγράμματος:

  1. Υπολογίζεις τα σταθερά (πάγια) έξοδά της επιχείρησης και τραβάς την  οριζόντια γραμμή Σταθερά Έξοδα.

  2. Υπολογίζεις τα μεταβλητά σου κόστη ανά μονάδα προϊόντος.  Κατόπιν, για διάφορα σενάρια πώλησης αριθμού προϊόντων υπολογίζεις το συνολικό  κόστος ανά περίπτωση, αρχίζοντας από μηδενικές πωλήσεις. Τέλος, τραβάς τη γραμμή Μεταβλητό Κόστος,

  3. Προσθέτοντας τα μεταβλητά με τα σταθερά κόστη, θα τραβήξεις τη γραμμή Συνολικό Κόστος

  4. Υποθέτεις μια τιμή πώλησης ενός προϊόντος. Κατόπιν, για διάφορα σενάρια αριθμού πώλησης προϊόντων υπολογίζεις τα συνολικά έσοδα ανά περίπτωση, αρχίζοντας από μηδενικές πωλήσεις. Τέλος, τραβάς στο τέλος τη γραμμή Πωλήσεις

  5. Το σημείο Ν, όπου τέμνεται το Συνολικό Κόστος με τις Πωλήσεις είναι το Νεκρό Σημείο. Το Α δείχνει τον αριθμό προϊόντων που πρέπει να πουλήσεις προκειμένου τα έσοδα των πωλήσεων να ισούνται με τα συνολικά έξοδα – δηλ με το ποσό Β (σύμφωνα με τις παραδοχές σου για τη  τιμή πώλησης, το μεταβλητό και το  σταθερό κόστος).

Το ερώτημα που πρέπει τώρα να απαντήσεις είναι σε πόσο χρόνο εκτιμάς ότι θα πωλήσεις τον αριθμό προϊόντων Α στη τιμή που έθεσες για φτάσεις στο Νεκρό Σημείο. Αν ο χρόνος αυτός είναι πολύ μακρύς και δεν σε εξυπηρετεί τότε, ως προαναφέρθηκε, πρέπει να αναθεωρήσεις τη τιμή προϊόντος και/η τα έξοδα και να φτιάξεις ένα νέο διάγραμμα όπου θα προκύψει ένα νέο Α, Β και Ν. Συνεχίζεις τη διερεύνηση αυτή μέχρι να φτάσεις σε αποδεκτά/εφικτά αποτελέσματα.

Στη Βιβλιοθήκη του ΚΕΜΕΛ για Μικρές Επιχειρήσεις (ενότητα Προβλέψεις Οικονομικών Καταστάσεων)  θα βρείτε ένα εργαλείο (template) να υπολογίσετε το Νεκρό Σημείο.

 

 

 

Πηγή: Ιωάννης Μεθόδιος, μέλος του ΚΕΜΕΛ

Ενημερωθείτε για τα νέα του ΚΕΜΕΛ όπως Εκπαιδευτικά Σεμινάρια, Ευκαιρίες Χρηματοδότησης, Networking κ.α., κάνοντας εγγραφή στο Newsletter εδώ:
Όροι Χρήσης