Θέματα προσωπικού

Το ΚΕΜΕΛ για να διευκολύνει τον αναγνώστη που αναζητά απαντήσεις στα ερωτήματά του και πηγές πληροφόρησης για το θέμα που τον απασχολεί έχει διατάξει την ύλη της παρούσας ιστοσελίδας σε τρία μέρη:

• Στο πρώτο μέρος γίνεται καταχώριση ηλεκτρονικών διευθύνσεων δικτυακών τόπων σχετικών με το θέμα

• Στο δεύτερο μέρος παρατίθενται αυτούσια κείμενα και άρθρα που κρίθηκε ότι έχουν ενδιαφέρον

• Στο τρίτο μέρος παρουσιάζονται ερωτήσεις που υποβάλλονται συχνά-πυκνά μαζί με τις απαντήσεις τους

Ενδιαφέροντες δικτυακοί τόποι

• Φυσικά θα πρέπει κανείς να ξεκινήσει την αναζήτηση από την ιστοσελίδα του «Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» www.ypakp.gr που διαθέτει «e-Βιβλιοθήκη» και πλήρες αρχείο της Νομοθεσίας. Επίσης η ιστοσελίδα της ΓΣΕΕ www.gsee.gr είναι αρκετά ενημερωμένη σε εργασιακά θέματα.

• Οπωσδήποτε ο ενδιαφερόμενος πρέπι να επισκέπτεται την ιστοσελίδα του ΙΚΑ www.ika.gr ενώ πολλές πληροφορίες, ειδικά για επιδοτούμενα προγράμματα, περιέχονται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ www.oaed.gr

• Ενδιαφέροντα θέματα πραγματεύεται η ιστοσελίδα «Τεχνικό Forum» με ιδιαίτερη σελίδα αφιερωμένη σε «Εργασιακά Θέματα»: http://www.e-club.gr/ergasiaka-themata.html

• Πολλά σχετικά άρθρα παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του «Κέντρου Επιχειρηματικής & Τεχνολογικής Ανάπτυξης» με ενδιαφέρουσα «Επιχειρηματική Βιβλιοθήκη». Στη συνέχεια επιλέξτε «MANAGEMENT ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» και δοκιμάστε διάφορα άρθρα. Π.χ. «Η σημασία και οι ρόλοι της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων σε μια επιχείρηση», «Η στρατηγική και η διαδικασία πρόσληψης», «Η στρατηγική σημασία της επιλογής προσωπικού στις ΜΜΕ» κλπ

Συχνές ερωτήσεις

Ερώτηση:Επιθυμώ να προσλάβω προσωπικό. Ποιες είναι οι διαδικασίες; Απάντηση:Χρειάζεται αναγγελία στον ΟΑΕΔ, στην (τοπική) Επιθεώρηση Εργασίας και στο ΙΚΑ.

Ερώτηση:Τι είναι η ΑΠΔ (Αναλυτική Περιοδική Δήλωση ) προς το ΙΚΑ; Απάντηση: Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) είναι η Δήλωση η οποία υποβάλλεται από τον εργοδότη και περιλαμβάνει πληροφορίες ή στοιχεία που αφορούν το χρόνο απασχόλησης κάθε ασφαλιζομένου, την αμοιβή, τους κλάδους ασφάλισης, καθώς και το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών. (άρθρο 8 παρ. 6 Ν. 2972/2001). Κάθε εργοδότης, που απασχολεί πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή στην ασφάλιση των φορέων ή των κλάδων και λογαριασμών των Οργανισμών κοινωνικής πολιτικής τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή συνεισπράττει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, υποχρεούται να τηρεί, υποβάλλει και διαφυλάσσει Αναλυτική Περιοδική Δήλωση. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η υποχρέωση του εργοδότη για την ασφαλιστική τακτοποίηση των μισθωτών, δεν ολοκληρώνεται με την καταβολή των εισφορών αλλά με την έγκαιρη υποβολή του κατά περίπτωση προβλεπόμενου από την ισχύουσα νομοθεσία τύπου Α.Π.Δ., ορθά συμπληρωμένης με τα ακριβή στοιχεία των ασφαλισμένων και γι' αυτό το λόγο η παράλειψη υποβολής της συνεπάγεται για τον εργοδότη βαρύτατες οικονομικές κυρώσεις. Η Α.Π.Δ. υποβάλλεται για κάθε ημερολογιακό τρίμηνο από όλους τους εργοδότες (πλην των εργοδοτών των οικοδομοτεχνικών έργων). Οι Α.Π.Δ. υποβάλλονται μέσα στον επόμενο μήνα από τη λήξη του ημερολογιακού τριμήνου στο οποίο αναφέρονται. Η Α.Π.Δ. υποβάλλεται σε έντυπη μορφή, με μαγνητικά μέσα ή μέσω διαδικτύου. Το ΙΚΑ διαθέτει πλήρως ενημερωμένη ιστοσελίδα http://www.ika.gr/ όπου μπορείτε να λάβετε όλες τις σχετικές πληροφορίες.

Ενημερωθείτε για τα νέα του ΚΕΜΕΛ όπως Εκπαιδευτικά Σεμινάρια, Ευκαιρίες Χρηματοδότησης, Networking κ.α., κάνοντας εγγραφή στο Newsletter εδώ:
Όροι Χρήσης