Συνεργασία με το Σωματείο Φιλότης

www.filotis.gr
Η ιδέα για την ενδυνάμωση και προαγωγή του θεσμού της «Δωρεάς» ήταν από αυτές που απασχόλησαν τα μέλη του ΚΕΜΕΛ από τις πρώτες ημέρες της ίδρυσης του σωματείου μας.
Ο βασικός προβληματισμός του ΚΕΜΕΛ αφορούσε αφ’ ενός, την προοδευτική έκπτωση της αξίας και σημασίας της Δωρεάς και των Δωρητών στη συνείδηση του κοινωνικού συνόλου και αφ’ ετέρου, την απροθυμία πολλών εύπορων συμπολιτών μας να δωρίσουν περιουσιακά στοιχεία στο κοινωνικό σύνολο εξ αιτίας των γραφειοκρατικών εμποδίων αλλά και επιφυλάξεων για τη χρηστή διαχείριση των πόρων αυτών. Και όλα αυτά σε μια χώρα που ξεκίνησε τη διαδρομή της ως ανεξάρτητο έθνος με την υλική βοήθεια μεγάλων πατριωτών που τους απεκάλεσε, ορθά, Εθνικούς Ευεργέτες.
Το ΚΕΜΕΛ ήλθε σε επαφή με μεγάλα ιδρύματα που προήλθαν από δωρεές συμπολιτών μας, έγκριτους νομικούς εξειδικευμένους στο χώρο των ιδρυμάτων αλλά και ανώτατους κρατικούς λειτουργούς που είχαν αντίστοιχες αρμοδιότητες από την κρατική πλευρά και προσπάθησε να συντονίσει τις ενέργειες με σκοπό την απλοποίηση των διαδικασιών αποδοχής κάποιας Δωρεάς, αλλά και την τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη και διαφανής λειτουργία των σχετικών ιδρυμάτων.
Προκρίθηκε ως αποτελεσματικότερη μέθοδος για την ευόδωση αυτών των στόχων, η ίδρυση ενός σωματείου με μοναδικό σκοπό του την προώθηση της Ελληνικής Δωρεάς και μέλη του όσο το δυνατόν περισσότερα ιδρύματα που προέρχονται από δωρεές.
Ο ρόλος του ΚΕΜΕΛ στην ίδρυση αυτού του σωματείου, που ονομάστηκε «Φιλότης», υπήρξε καταλυτικός και στο Διοικητικό Συμβούλιο, συμμετέχουν τρία μέλη του ΚΕΜΕΛ: Ο Μιχάλης Βαρότσος, που πρόσφατα εξελέγη Πρόεδρος, ο Ευάγγελος Μαρνέρης, ως Αντιπρόεδρος και ο Σπύρος Λορεντζιάδης, ως Μέλος.
Το ΦΙΛΟΤΗΣ είναι Σωματείο στο οποίο μέλη είναι φυσικά πρόσωπα, αρκετά από τα οποία όμως είναι συνδεδεμένα με συγκεκριμένα Ιδρύματα που επιτελούν σημαντικό κοινωνικό έργο, όπως :
• Ίδρυμα Μποδοσάκη (Ευθύμιος Πατσούρης)
• Ίδρυμα Λεβέντη (Λεωνίδας Γεωργόπουλος)
• Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού & Πολιτιστικού Έργου (Μάνος Δημητρακόπουλος)
• Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού (Δημήτρης Εφραίμογλου)
• Ίδρυμα Θεοχαράκη (Βασίλης Θεοχαράκης)
• Ίδρυμα Ωνάση (Χρήστος Καρράς)
• Ίδρυμα Αθ. Ματάλα του Λακεδαιμόνιου (Θεόδωρος Ματάλας)
• Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού & Πολιτιστικού Έργου (Ιωάννης Φικιώρης)
Αντιγράφουμε από την ιστοσελίδα του σωματείου «Φιλότης» τους στόχους του, που είναι:
- Η προώθηση, ανάπτυξη και αναβάθμιση του θεσμού των κοινωφελών ιδρυμάτων,
των δωρεών υπέρ κοινωφελών σκοπών και της κοινωνικής αλληλεγγύης.
- Η καλλιέργεια σχέσεων επικοινωνίας, συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των κοινωνικών και κρατικών φορέων για την προώθηση του θεσμού των κοινωφελών ιδρυμάτων, των δωρεών υπέρ κοινωφελών σκοπών και της κοινωνικής αλληλεγγύης.
- Η μελέτη του θεσμού των κοινωνικών ιδρυμάτων, των δωρεών υπέρ κοινωφελών σκοπών και της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Ενημερωθείτε για τα νέα του ΚΕΜΕΛ όπως Εκπαιδευτικά Σεμινάρια, Ευκαιρίες Χρηματοδότησης, Networking κ.α., κάνοντας εγγραφή στο Newsletter εδώ:
Όροι Χρήσης