Συνεργασία με το Open Coffee

www.opencoffee.gr

Eιναι ένας φορέας προώθησης της νεανικής επιχειρηματικότητας που φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την κάλυψη των εξελίξεων στα ελληνικά start-ups. Δημοσιεύει άρθρα και διοργανώνει περιοδικές ανοικτές συναντήσεις των φίλων του με κεντρικό στόχο την παρουσίαση υφιστάμενων και, κυρίως, νέων ελληνικών προσπαθειών στο e- busienss υπό την οπτική της καινοτομίας και του startupping, Στα πλαίσια αυτά έχει δημιουργήσει τον επενδυτικό φορέα Openfund (www.theopenfund.com) ο οποίος, μέσω μιας περιοδικής διαδικασίας επιλογής επενδυτικών προτάσεων για e-business, διασυνδέει επενδυτές με start-ups. Το ΚΕΜΕΛ βοηθά την παραπάνω προσπάθεια συμβουλευτικά, διοργανώνει σεμινάρια σε επιχειρησιακά θέματα, και συμμετέχει στη διαδικασία αξιολόγησης επενδυτικών προτάσεων προς τον Openfund.