Συνεργασία με το «Έργο Πολιτών»

Ο Οργανισμός Εθελοντισμού με την επωνυμία ΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ,ιδρύθηκε με τον νόμο 3390/2005 και υπάγεται στον Υπουργό Πολιτισμού.
Η αποστολή του Οργανισμού είναι:
1. Η ευρεία ανάδειξη,προβολή,εμπέδωση,ανάπτυξη και αξιοποίηση του εθελοντικού ιδεώδους.
2. Η χάραξη πολιτικής , η συγκρότηση στρατηγικής και η κατ έξακολούθηση παρακολούθηση και αξιολόγηση του εθελοντικού έργου.
3. Η διαχείριση των πόρων που επενδύονται η/και προέρχονται από την δράση του.
Οι στόχοι του οργανισμού,μεταξύ άλλων είναι :
1. Η ουσιαστική ανάπτυξη και αποτελεσματική δράση του εθελοντικού κινήματος.
2. Η καταγραφή και οργάνωση των εθελοντικών δυνάμεων και η κινητοποίηση και συντονισμός του εθελοντικου δυναμικού της χώρας.
3. Η συνεργασία με τις υπάρχουσες εθςλοντικές οργανώσεις και η συγκρότηση αυτοτελών εθελοντικών τοπικών και θεματικών ομάδων εργασίας,τις οποίες μπορεί να θέτει υπό την αιγίδα του,για να διευκολύνει το έργο τους.
4. Ο συντονισμός των εθελοντικών πρωτοβουλιών και δράσεων για την αποτελεσματική αξιοποίηση των δυνατοτήτων του Δημοσίου,της τοπικής αυτοδιοίκησης ,της ιδιωτικής πρωτοβουλίας,καθώς και της Εκκλησίας και της Ομογένειας.
Με την σύσταση της ομάδας εργασίας “MANGO” για το Διοικητικό Εκσυγχρονισμό των Εθελοντικών Οργανώσεων από μέλη του ΚΕΜΕΛ και στελέχη του Οργανισμού,το ΚΕΜΕΛ βοήθησε αποτελεσματικά στο έργο του Οργανισού και ολοκλήρωσε τις ακόλουθες μελέτες.
1. Βέλτιστες πρακτικές απεικόνισης οικονομικής κατάστασης μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων (για να δείτε τη μελέτη πατήστε εδώ…)
2. Ισχύον Νομικό και Φορολογικό Πλαίσιο για τις Οργανώσεις της Κοινωνίας Πολιτών (για να δείτε τη μελέτη πατήστε εδώ…).
3. Προσέγγιση Οργανωτικών και Διοικητικών Ζητημάτων των Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών.

Ενημερωθείτε για τα νέα του ΚΕΜΕΛ όπως Εκπαιδευτικά Σεμινάρια, Ευκαιρίες Χρηματοδότησης, Networking κ.α., κάνοντας εγγραφή στο Newsletter εδώ:
Όροι Χρήσης