Συνεργασία με το CORALLIA

Η Ελληνική Πρωτοβουλία Τεχνολογικών ΣυνεργατικώνΣχηματισμών (Clusters),είναι μια πρωτοποριακή και δυναμική πρωτοβουλία που σχεδιάζει και συμβάλλει στην ανάπτυξη clusters καινοτομίας σε τομείς υψηλήςτεχνολογίας και έντασης γνώσης,τα οποία διαθέτουν την δυναμική να ενισχύσουν την ανταγωνιστηκότητά τους,να προάγουν την εξωστρέφεια τους και τελικά να οδηγηθούν προς ένα μοντέλο παροχής υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.
Το CORLLIA λειτουργεί ως one-stop shop,μέσω του οποίου ολόκληρο το δύκτιο καινοτομίαςέχει πρόσβασησε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας.
Υποστηρίζει την δημιουργία νέων επιχειρήσεων και αναπτύσει υποδομές όπου επιστήμονες και ερευνητές μπορούν να εφαρμόσουν καινοτόμες ιδέες και να κάνουν το επιχειρηματικό τουςξεκινημα.

1. Η υπηρεσία την οποία το ΚΕΜΕΛ δεσμέυτηκε να παράξει στις εταιρείες και στους μεμονομένουςερευνητές που συνεργάζονται/συστεγάζονται με το CORALLIΑ, είναι σεμιναριαού χαρακτήρα σε θέματα όπως:
• Business Plans
• Εξαγορές και συγχωνεύσεις
• Χρηματοδότηση επιχειρήσεων
• Οιονομικές αταστάσεις
• κ.λ.π.
2. One to one consulting.

Έχουν ξεκινήσει προκαταρτικές συζητήσεις για τον καθορισμό του τύπου συνεργασίας με το CORALLIA

Ενημερωθείτε για τα νέα του ΚΕΜΕΛ όπως Εκπαιδευτικά Σεμινάρια, Ευκαιρίες Χρηματοδότησης, Networking κ.α., κάνοντας εγγραφή στο Newsletter εδώ:
Όροι Χρήσης