Συνεργασία με την ΕΣΥΝΕ

Σκοπός και Αποστολή του Ελληνικού Συνδέσμου Νέων Επιχειρηαμτιών - ΕΣΥΝΕ είναι να εκπροσωπεί και να εκφράζει τις δυνάμεις της Ελληνικής Νεανικής Επιχειρηματικότητας και να συνεισφέρει στη ενεργή παρουσία τους στον Παγκόσμιο Οικονομικό Χάρτη μέσω στρατηγικών δράσεων όπως :

• Προβολή και ενθάρρυνση της νεανικής επιχειρηματικής πρωτοβουλίας, ανάδειξη της αξίας του "επιχειρείν" και απενεχοποίηση του όρου επιχειρηματικότητα

• Καλλιέργεια επιχειρηματικού πνεύματος στους νέους ανθρώπους μέσα και από τις δράσεις της Παγκόσμιας Εβδομάδας Επιχειρηματικότητας.

• Υποστήριξη της εξωστρέφειας των νέων επιχειρηματιών και μεταφορά καλών πρακτικών από και προς την Ευρώπη.

• Διευκόλυνση στην πρόσβαση πληροφόρησης των Νέων Επιχειρηματιών για θέματα Ευρωπαϊκών Πολιτικών και Οδηγιών.

• Ευαισθητοποίηση των νέων επιχειρηματιών στα θέματα της βιώσιμης ανάπτυξης και του περιβάλλοντος.

• Αύξηση της δικτύωσης των Νέων Επιχειρηματιών σε Εθνικό και Διεθνές επίπεδο με στόχο τη δημιουργία συνεργασιών / συμπράξεων και μέσω του κοινωνικού δικτύου των μελών και φίλων της ΕΣΥΝΕ από την Ελλάδα και το Εξωτερικό.

• Ενθάρρυνση πρακτικών που ωφελούν τη συνεργασία επιχειρηματιών διαφορετικής γενιάς.

Η ΕΣΥΝΕ είναι μέλος της Πανευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Νέων Επιχειρηματιών - YES for Europe.

Το ΚΕΜΕΛ συνεργάζεται με την ΕΣΥΝΕ στην στρατηγική δράση ΕΣΧΕΚ « ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΟΥΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ»

ΤΟ ΕΣΧΕΚ αποτελεί πρωτοβουλία, σύλληψη και σχεδίαση της ΕΣΥΝΕ με αρχιτέκτονα τον Νέο Επιχειρηματία Βαγγέλη Αχιλλόπουλο. Ο στόχος της ΕΣΥΝΕ είναι η υιοθέτηση του ΕΣΧΕΚ ως λειτουργικού θεσμού ανάπτυξης και στήριξης της νεανικής επιχειρηματικότητας από την Ελληνική Πολιτεία και άλλους οργανισμούς αρωγούς τέτοιων πρωτοβουλιών. Το ΚΕΜΕΛ συνεπικουρεί ενεργά την ΕΣΥΝΕ στην επίτευξη αυτού του στόχου με ανεπίσημες προωθητικές παρεμβάσεις σε πρόσωπα και φορείς που αποφασίζουν ή επηρεάζουν την λήψη αποφάσεων για την στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Στην περιγραφή του ΕΣΧΕΚ που ακολουθεί (ή ευρίσκεται στο τάδε link) περιγράφεται και ο ενεργός διακριτός ρόλος που προτίθεται να αναλάβει το ΚΕΜΕΛ σε μελλοντική λειτουργική φάση των έργων που θα υλοποιηθούν μέσω ΕΣΧΕΚ.

Ενημερωθείτε για τα νέα του ΚΕΜΕΛ όπως Εκπαιδευτικά Σεμινάρια, Ευκαιρίες Χρηματοδότησης, Networking κ.α., κάνοντας εγγραφή στο Newsletter εδώ:
Όροι Χρήσης