Συνέντευξη του ΚΕΜΕΛ στην Οικονομική Επιθεώρηση

Στο τεύχος Μαΐου 2019 της Οικονομικής Επιθεώρησης δημοσιεύτηκε συνένεντευξη που πήρε ο δημοσιογράφος κος Απόστολος Λακασάς από τον πρόεδρο του ΔΣ ΚΕΜΕΛ κο Δημήτρη Καλογερά.

Μπορείτε να διαβάσετε την συνέντευξη εδώ