Σεμινάριο Επιχειρηματικότητας Πολυτεχνείου Κρήτης

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας - Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Πολυτεχνείου Κρήτης 3o Σεμινάριο 7-12-2011

Το 3ο Σεμινάριο Επιχειρηματικότητας αφορούσε Νομικά Θέματα Έναρξης Νέων Επιχειρήσεων, ενώ επίσης έγινε αναφορά και στις δυνατότητες χρηματοδότησης των νέων επιχειρήσεων. Βασικοί ομιλητές ήταν δύο στελέχη από το Κέντρο Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδος (Κ.Ε.Μ.ΕΛ.), ο κ. Ιωάννης Μεθόδιος, τέως Πρόεδρος & Διευθύνων Συμβουλος της Εταιρείας Συμβούλων Διοίκησης Επιχειρήσεων & Πληφοφορικής ACCENTURE ΕΛΛΑΔΟΣ και ο κ. Αντώνης Ματσιτέλι, τέως Γενικός Διευθυντής της Johnson & Johnson Ελλάδος. Επίσης, μίλησαν ο κ. Ιωάννης Βουρδουμπάς, Σύμβουλος της Θερμοικοιτίδας Χανίων και Καθηγητής στα ΤΕΙ Κρήτης και η κ. Κλειώ Λακιωτάκη, Στέλεχος της Δ.Α.ΣΤΑ. και του Γραφείου Διαμεσολάβισης του Πολυτεχνείου Κρήτης.