Σεμινάρια και workshops

·         Ανάπτυξη ολοκληρωμένου business plan (3 ώρες)

 Καλύπτει τα κύρια θέματα που πρέπει να περιλαμβάνονται σε ένα business plan, και παρέχει  εργαλεία (templates) για χρηματοοικονομικό πλάνο.

·         Εργαστήρι Επιχειρηματικότητας (3 ώρες)

 Πρακτική εξάσκηση στη  μετατροπή  της επιχειρηματικής ιδέας σε προϊόν, ακολουθώντας τη μεθοδολογία του business model canvas

·         Εργαστήρι Οικονομικής Σκοπιμότητας (2 ώρες)

Πρακτική εξάσκηση στην απόφαση υλοποίησης μιας   επιχειρηματικής αλλαγής  χρησιμοποιώντας  ένα πρακτικό και απλό χρηματοοικονομικό εργαλείο