ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΜΕΛ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Ένας από τους βασικούς στόχους του ΚΕΜΕΛ είναι η προώθηση της Επιχειρηματικότητας στη νεολαία της πατρίδας μας. Στο πλαίσιο αυτό μέλη του ΚΕΜΕΛ έχουν επιμεληθεί σεμινάρια και παρουσιάσεις υψηλής ποιότητας που πραγματεύονται θέματα και προβλήματα που αντιμετωπίζει ο επίδοξος επιχειρηματίας πριν και κατά τη διάρκεια του επιχειρηματικού του βίου. Σημειώνεται ότι στόχος του ΚΕΜΕΛ δεν είναι η από καθέδρας παρουσίαση θεωρητικών ζητημάτων, αλλά θεμάτων που έχουν πρακτική χρησιμότητα για τον νέο επιχειρηματία. Προς το παρόν το ΚΕΜΕΛ διοργανώνει αυτοτελή σεμινάρια, συνήθως σε συνεργασία με οργανώσεις νέων επιχειρηματιών, που πραγματεύονται μια ολόκληρη θεματική ενότητα ως εξής:

• Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου (BUSINESS PLAN) • Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου για Διαδικτυακή Επιχείρηση (e-BUSINESS PLAN)

• Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων

• Εξαγορές και Συγχωνεύσεις (θα είναι έτοιμο σύντομα)

• Σύντομα θα υπάρχει δυνατότητα για σεμινάρια και με άλλα θέματα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΜΕΛ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Πέραν των Σεμιναρίων το ΚΕΜΕΛ έχει ξεκινήσει συνεργασία με Πανεπιστήμια με διαλέξεις που κάνουν τα μέλη του, προκειμένου να μεταφέρουν από τον χώρο των επιχειρήσεων και της αγοράς σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία στην τάξη και στο αμφιθέατρο, τόσο σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών αλλά και Προπτυχιακών Σπουδών. Με κύριο εφόδιο τη πολύχρονη επαγγελματική τους διαδρομή σε ποικίλα επιχειρησιακά πεδία και δραστηριότητες, τα μέλη του ΚΕΜΕΛ δημιουργούν εισηγήσεις παρουσιάζοντας πραγματικές εμπειρίες και γεγονότα. Τα οφέλη από μια τέτοια σύμπραξη είναι προφανή και σημαντικά. Αρκεί να τονίσουμε τη στενή επαφή και ανταλλαγή απόψεων και ιδεών δύο διαφορετικών γενεών, τη προώθηση της επιχειρηματικότητας και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στο φοιτητικό χώρο, τη κατανόηση δυσνόητων θεωρητικών εννοιών και μεθοδεύσεων μέσω πραγματικών παραδειγμάτων, και την ευκαιρία καλύτερης συναντίληψης των ευκαιριών και προκλήσεων. Στο πλαίσιο των παραπάνω, μέλη του ΚΕΜΕΛ ευρίσκονται στην φάση ανάπτυξης παρουσιάσεων σε μεγάλη ποικιλία θεμάτων όπως ενδεικτικά φαίνονται στον κατάλογο που παρατίθεται στη συνέχεια. Ο κατάλογος αυτός πρόκειται να εμπλουτίζεται συνεχώς με καινούργια θέματα παρουσιάσεων! Τα θέματα των παρουσιάσεων του ΚΕΜΕΛ, για σπουδαστές, είναι:

• Mergers and aquisitions

• ΜIS thru the implementation of a large ERP system

• Process reengineering

• Risk mgt for banks

• Corporate governance

• Auditing of financial statements

• Manufacturing strategy

• MIS thru the implementation of a global Data Warehouse

• Cost reduction thru SKU (stock keeping units) rationalization

• Crisis management

• Production planning and inventory control management (ice cream case)

• Cost reduction thru plant closure

• Cost reduction thru functional outsourcing

• HR management in a service providing company thru an innovative model

• Implementation and managenent of a Large-scale IT/re-engineering project (Bank case)

• Effective market segmentation (2 Cases: Milk products, Paints)

• Added Value creation (2 CASES: Food products)

• Pan-European launching of a new IT product

Η ανωτέρω θεματολογία έχει ήδη ενταχθεί σε παρουσιάσεις που οργανώνονται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ενώ σύντομα προγραμματίζεται παρόμοια συνεργασία και με το Athens Institute of Technology και βεβαίως θα ακολουθήσουν και άλλα πανεπιστήμια.

Ενημερωθείτε για τα νέα του ΚΕΜΕΛ όπως Εκπαιδευτικά Σεμινάρια, Ευκαιρίες Χρηματοδότησης, Networking κ.α., κάνοντας εγγραφή στο Newsletter εδώ:
Όροι Χρήσης