Σειρά Διαλέξεων: Work Stories

Σε αυτές τις διαλέξεις παρουσιάζονται πραγματικές εμπειρίες των μελών μας στη διαχείριση επιχειρησιακών προβλημάτων. Συνιστάται η συμμετοχή του ακροατηρίου  στη διατύπωση του προβλήματος και στην επίλυσή του. Συνήθης διάρκεια 1,5 ώρες.

·         MIS thru the implementation of a large ERP system

Παρουσιαστής: Α. Ακάβαλος (PriceWaterhouseCoopers)

·         Auditing of financial statement/bank case

Παρουσιαστής: Σ. Λορεντζιάδης (Arthur Andersen)

·         Cost reduction thru SKU (stock keeping units) rationalization

Παρουσιαστής: Μ. Χλουβεράκης (Johnson & Johnson)

·         Production planning and inventory control management (ice cream case)

·         Emotional intelligence

Παρουσιαστής: Ι. Κώτης (Algida)

·         HR management in a high tech environment

·         Project management of a Large IT implementation

Παρουσιαστής: Ι. Μεθόδιος (Accenture)

·         Pan-european launching of IT products

Παρουσιάστρια: Ε. Σκόνδρα (ΙΒΜ)

Ενημερωθείτε για τα νέα του ΚΕΜΕΛ όπως Εκπαιδευτικά Σεμινάρια, Ευκαιρίες Χρηματοδότησης, Networking κ.α., κάνοντας εγγραφή στο Newsletter εδώ:
Όροι Χρήσης