Πύλη κινητικότητας ερευνητών της ΕΕ

EURAXESS - Researchers in Motion is a unique pan-European initiative providing access to a complete range of information and support services to researchers wishing to pursue their research careers in Europe or stay connected to it.

 

Πληροφορίες: Πύλη κινητικότητας ερευνητών